JÄÄTMETEEMALINE RÄNDNÄITUS

Nimi:JÄÄTMETEEMALINE RÄNDNÄITUS
Kirjeldus:

Üldhariduskoolid saavad laenutada Keskkonnaametilt jäätmeteemalist rändnäitust. Jäätmete taaskasutamise teema avamiseks ja selle olulisuse selgitamiseks lastele ja noortele valmis 2012 aastal jäätmete taaskasutamise võimalusi tutvustav rändnäitus koolidele. Näitus tutvustab liigiti kogutud jäätmete teekonda uue materjali või tooteni. (15 roll-up stendi, 10 alust tootenäidistega ning 20 taaskasutusmaterjalist poekotti). Vaadata saab näiteks klaaspudeli ja plekkpurgi toorikuid ning termotöödeldud plastikuhelbeid, graanuleid, fiiberkiude, plastikujäätmetest valmistatud materjali nimega plastrex.

LAENUTAMISE TINGIMUSED

  • Näituse laenutamine on tasuta.
  • Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta varakasutuse lepingu.
  • Näituse laenutaja peab tagama näituse säilimise ja järelvalve näituse kasutamise ajal.
  • Laenutaja korraldab ja tasub näituse edasi-tagasi transpordi eest.
  • Laenutaja peab tagama külastajatele tasuta pääsu näitusele.
  • Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud näituse osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
  • Näituse tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
  • Peale näituse laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside õppevahendi kohta (näituse külastajate arv, kuidas võeti näitus vastu külastajate poolt, ettepanekud näituse täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub mõni minut. Näituse tagasisidelehte saab täita siin.

NÄITUSE LIIKUMISE GRAAFIK

Näituse tellimiseks palume ühendust võtta kontaktisikuga.

Maakond näituse kättesaamise aadress                         kontaktisik                  ajavahemik
Valgamaa Kolga tee 28, 67305 Otepää                               Margit Turb             02.04.16 – 30.09.16
Põlvamaa Kalevi 1a, 64503 Räpina                                      Mari Kala                 01.10.16 – 01.11.16
Ida-Virumaa Iisaku kontor, Aia 10 Iisaku                             Anneli Fersel          02.11.16 – 31.01.17
Lääne-Virumaa Rakvere kontor, Kunderi 18, 44307          Enri Uusna             01.02.17 – 31.03.17
Viljandimaa Viljandi kontor, Paala tee 4, Viljandi              Krista Kingumets  01.04.17 – 31.05.17
Pärnumaa Roheline 64, 80010 Pärnu                                 Merike Palginõmm 01.09.17 – 31.10.17
Raplamaa Rapla kontor, Tallinna mnt 14, 79513, Rapla    Maarika Männil    01.11.17 – 31.12.17
Järvamaa Türi kontor, Wiedemanni 13; 72213 Türi            Piret Eensoo         01.01.18 – 31.03.18
Harjumaa Harju kontor; Viljandi mnt 16; 11216 Tallinn    Reet Kristian        01.04.18 – 12.06.18
Tartumaa Tartu kontor, Aleksandri 14, 51004 Tartu          Piret Valge            01.09.18 – 31.10.18
Jõgevamaa Endla looduskeskus, Tooma küla, Jõgeva vald Elo Raspel        01.11.18 – 31.12.18

NÄITUSE MATERJALID

Pakendi liigid
Pandimärgiga pakend
Konteinerkogumissüsteem
Pakendikonteinerisse ei sobi:
Papi ja paberi konteinerisse sobivad:
Segapakendi konteinerisse sobivad:
Klaaspakendi konteinerisse sobivad:
Miks just klaas?
Fakte rõivaste tootmisest, kasutamisest ja taaskasutamisest
Tootja vastutus
Plastrex
Räpina Paberivabrik
PET ehk plastpudel
CAN ehk Plekkpurk
OWG ehk ühekordne klaaspudel

Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht I kooliaste, vastustega
Jäätmeteemalise rändnäituse tööleht II III kooliaste, vastustega

DSC_0032
Näituse koostaja on Merle Kiviselg, Keskkonnaamet.
Näituse valmimisele aitasid kaasa Keskkonnaministeerium, Eesti Pandipakend, Räpina Paberivabrik, Humana Estonia, OÜ Rexest Grupp, Bioneer, O-I Production Estonia AS.
Näituse valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppeprogramm:
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Litsents:lihtlitsents
Keel:Eesti keel
Failid: