Teaduskeskus AHHAA

Keskus:Teaduskeskus AHHAA
Kirjeldus:

AHHAA on teaduskeskus, mis alustas tegevust 1. septembril 1997 Tartu Ülikooli projektina. Alates 2000. aasta algusest tegutses AHHAA Tartu Tähetorni ruumides, 2004. aastal loodi vastav sihtasutus. Aastast 2009 asus AHHAA Lõunakeskuses ja Tallinnas Vabaduse väljakul.
7. mail 2011 Teaduskeskus AHHAA avas oma uue maja uksed Tartus, aadressil Sadama 1.

AHHAA missioon on väärtustada õppimist pakkudes kõigile avastamisrõõmu. AHHAA slogan on: “Mõtleme mänguliselt!”. Oma missiooni täitmiseks tahab AHHAA muuta hoiakuid õppimise väärtustamiseks; pakub motivatsiooni elukestvaks õppeks ja kujundab teadus- ja teadmistepõhist avatud mõttelaadi läbi inspireeriva elamusliku kogemuse.

AHHAA põhiülesanne on teaduse tutvustamine laiale avalikkusele. Tänaseks on AHHAA üritusi külastanud enam kui 1,7 miljonit igas vanuses inimest. Põhiline meetod on “käed-külge”-näitused, mida toetavad erinevad lisaharidusvõimalused (planetaarium, töötoad, uurimuslik AHHAA-õpe, õppematerjalide loomine, teadusteater jm).

Koostöö koolidega toob keskusesse õppeekskursioone üle Eesti ning viib AHHAA pakutavad teenused (teadusteater, loengud, näitused) AHHAA á la carte programmi raames ka teistesse linnadesse või maakohtadesse. Koostöö teiste teaduskeskuste, rahvusvaheliste organisatsioonide (ICOM, British Council, ECSITE, NSCF), teadusmuuseumite, akadeemiliste ringkondadega (Tartu Ülikool) ja huvikoolidega on tihe.

 

TEADUSKESKUS AHHAA TEADUSLAAGRID

Vahvaid teaduslaagreid on AHHAA korraldanud alates 2012. aasta kevadest ning ilma nendeta ei möödu teaduskeskuses enam ükski koolivaheaeg! Laagrite tegevused ühtivad AHHAA põhieesmärgiga tutvustada teadust põneval ja isetegemist soodustaval moel ning on teadushuvilistele noortele hea võimalus koolis õpitut ka praktikas katsetada. Teaduskeskuse võimalusi ja teadmisi kasutades kujundatakse laste teaduslikku maailmavaadet.

Laagrite teemad varieeruvad keemiast astronoomiani ja toitumisest leiutamiseni. Muuhulgas on laagrites kasutatud AHHAA aktiivõppe võimalusi. Näiteks on laagrilised uurinud interaktiivset eksponaati SIPELGAPESA ja seigelnud AHHAA keskkonna säästmise teemalises õppekeskkonnas JÄLJERADA. Laagrite lahutamatu osa on õppekäigud Tartu ja lähiümbruse teadusasutustesse ning loodusesse. Samuti ei puudu laagritest kunagi temaatilised teadusteatri etendused ning lõpp-projekt, mille osalejad üheskoos valmis meisterdavad. Nii on laagriliste ühistöö tulemusena valminud näiteks nutika linna mudel, ilmajaam ja ahelreaktsioonimasin.

Teaduslaagrid on mõeldud teisele kooliastmele ehk 10- kuni 13-aastastele lastele. Laagrid toimuvad koolivaheaegadel ja nende pikkus on 4 (vahel 6) päeva.

2013. aasta augustist 2014. aasta jaanuarini korraldati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kolm keskkonna säästmise teemalist laagrit. Soovi korral saad alla laadida ka teaduslaagrites valminud töölehti siit.

Vaata meeleolukat AHHAA teaduslaagrite video siit.

E-post:ahhaa@ahhaa.ee
E-post:
Facebook:
Aadress:
Telefoni number:515 6766
Veebileht:http://www.ahhaa.ee

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit


Logi sisse