Eesti Rahva Muuseum

Keskus:Eesti Rahva Muuseum
Aadress:Muuseumi tee 2, 60532 Tartu
Telefoni number:731 1455
E-post:hariduskeskus@erm.ee
E-post:
Veebileht:http://www.erm.ee/et/haridus
Facebook:
Kirjeldus:

Eesti Rahva Muuseumi hariduskeskus ootab õppima ja osalema, kogema ning kogemusi vahetama muuseumisõpru sülelastest seeniorideni.

Uus maja annab meile võimaluse oma tegevusi laiendada ning mitmekesistada. Lähtudes oma tegevuses riiklikust õppekavast on valminud sisukad haridus- ja vabaaja programmid.

Eesti Rahva Muuseumi haridusprogrammid lähtuvad viiest põhimõttest:

  1. Seos  õppekavaga – programmid lähtuvad riiklikust õppekavast ning lõimivad erinevaid õppeaineid, mis võimaldab aineõpetajatel ühiselt õppetööd muuseumis planeerida.
  2. Koostöö – programmid on valminud koostöös näituste kuraatorite, teadlaste ning tegevõpetajatega, arvestades nii õpilaste kui õpetajate vajadusi ja ootusi.
  3. Õpikeskkond – meie näitused on unikaalne õpikeskkond, mis elustab raamatutarkused, annab õpitavast tervikpildi ning loob seosed tegeliku eluga.
  4. Õppijakesksus –kasutades eakohaseid aktiiv- ja avastusõppemeetodeid arendame õpilastes loovust,  koostööd, oskust infot otsida, analüüsida ning tulemusi esitada.Meie programmides saab näha, katsuda, kuulata, maitsta ning kogeda.
  5. Külastajasõbralikkus – lähtume külastaja soovidest, vajadustest ja võimalustest.

 

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit


Logi sisse