Keskkonnahariduse Ühing Etalon

Keskus:Keskkonnahariduse Ühing Etalon
Kirjeldus:

Keskkonnahariduse Ühing Etalon (2013) on avalikes huvides tegutsev vabaühendus, mille eesmärk on keskkonnahariduse igakülgne edendamine jätkusuutliku ning loodussõbraliku elukeskkonna kaitseks Eestis. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab ühing vabahariduslikku ja huvikoolitust, algatab ja korraldab projekte, töötab välja koolitusprogramme, kogub, koostab ja levitab keskkonnahariduslikke materjale jms.

Ühingu peamine sihtgrupp on täiskasvanud (sh vene keelt kõnelevad) õppurid, kohalikud omavalitsused ja vabaühendused.

Ühing teeb koostööd teiste vabaühenduste, valitsusasutuste ja eraettevõtetega, toetades vaba informatsioonivahetust ning üldsuse kaasamist keskkonnaotsuste langetamisse.

 

E-post:etalon2020@gmail.com
E-post:
Facebook:
Aadress:
Telefoni number:+ 372 552 3290
Veebileht:https://etalon2020.wordpress.com/

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit

Õppeprogrammid


Logi sisse