MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED

Keskus:MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
Aadress:Kärberi 50-181, Tallinn 13919
Telefoni number:6357103
E-post:info@hared.ee
E-post:
Veebileht:http://www.hared.ee
Facebook:
Kirjeldus:

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED on mittetulunduslik koolitus- ja nõustamiskeskus – organisatsioon, mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. Meie tegevus järgib ja propageerib jätkusuutlikkuse ja elukestva õppe põhimõtteid ning aitab omavalitsustel, haridusasutustel ja teistel organisatsioonidel leida omanäolisi arengulahendusi.

  • Juhime avaliku halduse, sh haridus- ja koolikorralduslikke, juhtimisalaseid ning jätkusuutliku arengu ja keskkonnaharidusalaseid projekte;
  • viime läbi organisatsioonide arengut toetavat, sh keskkonna ja säästva arengu alast täiendkoolitust: korraldame seminare, konverentse, ekskursioone ja reise;
  • kirjastame trükiseid.

Meie registrinumber on 80195609, kehtiva koolitusloa number on 7284HTM,

Koolituste ja projektide läbiviimisel on meil abiks head partnerid nii Eestist kui teistest riikidest.

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit

Õppeprogrammid


Logi sisse