MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED

Keskus:MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
Kirjeldus:

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED on mittetulunduslik koolitus- ja nõustamiskeskus – organisatsioon, mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. Meie tegevus järgib ja propageerib jätkusuutlikkuse ja elukestva õppe põhimõtteid ning aitab omavalitsustel, haridusasutustel ja teistel organisatsioonidel leida omanäolisi arengulahendusi.

  • Juhime avaliku halduse, sh haridus- ja koolikorralduslikke, juhtimisalaseid ning jätkusuutliku arengu ja keskkonnaharidusalaseid projekte;
  • viime läbi organisatsioonide arengut toetavat, sh keskkonna ja säästva arengu alast täiendkoolitust: korraldame seminare, konverentse, ekskursioone ja reise;
  • kirjastame trükiseid.

Meie registrinumber on 80195609, kehtiva koolitusloa number on 7284HTM,

Koolituste ja projektide läbiviimisel on meil abiks head partnerid nii Eestist kui teistest riikidest.

E-post:info@hared.ee
E-post:
Facebook:
Aadress:
Telefoni number:6357103
Veebileht:http://www.hared.ee

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit

Õppeprogrammid


Logi sisse