MTÜ Ökokratt

Keskus:MTÜ Ökokratt
Aadress:Saluvälja 3, Kuusalu küla, Harjumaa
Telefoni number:513 2149
E-post:info@okokratt.ee
E-post:
Veebileht:http://www.okokratt.ee
Facebook:
Kirjeldus:

MTÜ Ökokratt on asutatd 2003 aastal.
Tegevused algasid iseenesest 1999. aastal Kuusalu valla haridusasutustes ning kasvas 2003. aastal Harjumaakondlikuks ning 2004. aastast üleriiklikuks.

Ökokrati ideeks on:
Eestimaa elanike, eelkõige laste loodusteadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi selgitamine.
Hoolid sellest, mida tunned!

Vaata videosid projektised alates 1999.

Ökokratt

Projekti “Mets õpetab!” lõpukonverents õpetajatele

Vaata videosid Ökotantsudest

2010. aastast aastast oleme rajanud Puhta vee teemapargi.

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele „Kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi? Kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet?“ ning saab osa loodusõpperetkedest. Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas, ulatudes oma tegevustega 10 km raadiuses Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru maakonda.  Puhta vee teemapark paikneb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku alal, Karstilehtrid, karstijärsakud, karstikoopad ja Järsi karstijärv annavadki võimaluse tutvustada vee teket ja selle kodu.

 

Keskkonnatelki korraldab MTÜ Ökokratt. Telk tegutseb alates 2003. aastast.
2004. aastal sai see Keskkonnaministeeriumilt tunnustuse “Keskkonnateoke 2004“.

Keskkonnatelk mess-festival toimus esmakordselt 2003. aastal Eestis Grillfestil Pärnus ning ürituse eesmärk oli tõsta teadlikkust erinevatest olulistest valdkondadest, millest olulise osa moodustab LOODUS ja KESKKOND.

Link videole: Keskkonnatelk taaskasutuseõpe-säästev areng

Vaata Keskkonnatelk galeriid aletes 2003

Vaata Keskkonnatelk videoarhiiv alates 2003

Ökokratt

                     Säästva arengu töötuba Keskkonnatelgis 2013 aasta augustis
Keskkonnatelk liidab roheliselt mõtlevaid ja tegutsevaid organistatsiooneone, võimaldab vahetada kogemusi ning informatsiooni. Laiendab tuvusringkonda ning populariseerib loodus- ja keskkonnakaitset.
Uuringute tulemusena on selgunud, et keskkonnavaenuliku käitumismudeli tagab põhiliselt keskkonna probleemide mitte teadvustamine ning puuduliku informatsiooni suur osakaal. Juhul kui keskkonnainfo edastatakse inimesele sobivas ning arusaadavas vormis, leiab seesugune tegevus sageli aset kohtades, kuhu tavainimene ei satu.
Keskkonnatelk mess-festivali korraldajad on viinud korduvalt läbi lihtsaid küsitlusi külastajate hulgas. Uuringutest võib välja lugeda, et looduse- ja keskkonnainfo on neile raskesti kättesaadav põhiliselt sellepärast, et informatsioon ei jõua reaalselt nendeni. Küsitluses osalejad vastasid, et sooviksid meeleldi käituda keskkonnasõbralikumalt, kui teaksid antud valdkonnast rohkem. Inimesed lisasid, et kui antud informatsioon jõuaks nendeni meelelahutuse või vaba aja veetmise käigus (ilma seda spetsiaalselt otsimata), osaleksid nad hea meelega keskkonnaalses õppeprogrammis.
SIHTGRUPP ja SISU
Keskkonnatelk mess-festivali kava on eelnevalt kokku lepitud laatade ja messide vms korraldajatega. Sündmuse eesmärk on harida koolilapsi ning nende vanemaid erinevates valdkondades, selgitades kvaliteetse vaba aja veetmise tähtsust – näiteks loodusvaatlust. Mess-festivalil figureerib LOODUSE ja KESKKONNA osa – eesmärk on parandada keskkonnainfo kättesaadavust, arendada keskkonnasõbralikku mõtteviisi ja tutvustada keskkonnasõbraliku käitumise võimalusi. Samuti selgitada keskkonnaprobleemide tekkepõhjuseid ning olemust, et inimesed mõistaks, miks on keskkonnakaitse vajalik ja kuidas nende tegevus keskkonda mõjutab. Keskkonnatelgis toimub kestev LOODUSE ja KESKKONNAÕPE selleks septsiaalselt kohaldatud KESKKONNATELGIS. Keskkonnaõppeprogramm koosneb seminar-loengutest, keskkonna temaatikaga seotud näidenditest, õppefilmidest, workshop´-idest ning võistlustest.
Keskkonnatelk mess-festival moodustub alljärgnevatest lülidest:
a)messil osalevad erinevad huvialaliidud ja nende allüksused, tutvustatakse tegevusi ning värvatakse uusi liikemeid. Huvialaliitude sptesiifika varieerub kunstist spordini;
b)noorte sektor – spetsiaalne tsoon, õhtuti esinevad välismaised artistid, päevasel ajal toimuvad avalikud workshop´id paljudest muusikastiilidest;
c)vanemate sektor – spetsiaalne tsoon, kus esinevad erinevad etnomuusika artistid, propageeritakse pärimuusikat ja erinevate kontinentide rahvamuusikat alates Lõuna-Aafrikast ning lõpetades Jakuutiaga (läbilõige maailmamuusikast), päevasel ajal workshop-id tavakülastajatele ning tasuta muusikaliste instrumentide õpe;
d)keskkonna sektor – spetsiaalne tsoon, kus toimuvad telgis keskkonnateemalised loengud, workshop´id, võistlused, näidendid. Näidatakse õppefilme ning presenteeritakse uusi keskkonnaalseid väljaandeid ja materjale, jagatakse meeneid. Teemad jaotuvad: LOODUS-ja KESKKONNAPROBLEEMID. Telgis asub vabamikrofon, mis on avatud kõigile külastajatele. Keskkonnateemalistest diskussioonidest saavad osa võtta selleks registreerunud inimesed. Keskkonna alases õppprogrammis osalevad erasktoris tegutsevad ettevõtted ning avaliku sektori vastavad institutsioonid, keskkonna spetsialistid ning avalikkusele üldtuntud inimesed.
Keskkonnatelk mess-festivali sihtgrupp on Eestis resideeruvad õpilased, üliõpilased ning nende vanemad.

Raadiosaade Keskkonnatelk

Kuula raadiosaateid alates 01.01.2006

Venekeelne raadiosaade Keskkonnatelk

Kuula raadiosaateid ales 01.09.2013

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit


Logi sisse