Palade loodushariduskeskus

Keskus:Palade loodushariduskeskus
Kirjeldus:

Palade Loodushariduskeskuses toimub loodusõpe looduskeskuse õppeklassis, keskkonnalaboris, kivimite õppehoones ja Soera Talumuuseumis.

Soera Talumuuseum moodustab 2016. aastast alates Palade Loodushariduskeskusega ühtse loodusõpet korraldava keskuse.

 

Loodushariduskeskuse eesmärgid:

 • koostada õppeprogramme ja korraldada loodus- ja keskkonnaõpet tuginedes säästva arengu hariduse põhimõtetele;
 • korraldada Hiiumaa maastike õpet;
 • siduda õppeprogrammides pärandkultuur ja loodusõpe;
 • koostada erinevaid õppeprogramme ja kasutada neid loodushariduslikus õppetöös;
 • tutvustada UNESCO programmi ” Inimene ja biosfäär” olemust ja eesmärke;
 • koondada loodusteavet;
 • olla üheks keskkonnaharidust koordineerivaks keskuseks Hiiumaal.

Tegevus:

 • keskus organiseerib mitmesugustele huvigruppidele keskkonnaalast tegevust: laagreid, näitusi, konverentse, praktilist loodusõpet, loodusretki;
 • korraldab koolitust õpetajatele, lasteaiakasvatajatele, giididele, loodusretkejuhtidele;
 • tutvustab pärandkultuuri ja pärandkooslusi;
 • Õpetab tundma Hiiumaa geoloogilist minevikku, erinevaid kivimeid ja fossiile
E-post:paladelhk@gmail.com
E-post:
Facebook:
Aadress:
Telefoni number:53 422 087
Veebileht:http://www.lhk.palade.edu.ee/blog/

   

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit

Õppeprogrammid


Logi sisse