Viidumäe looduskeskus (Keskkonnaamet)

Keskus:Viidumäe looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kirjeldus:

Saare maakonna keskkonnahariduse spetsialist Mahe Metsalu viib maakonnas läbi õppeprogramme Viidumäe looduskeskuses, koolides, koolide juures ning kaitsealadel. Looduskeskustesse on oodatud ka lasteaiarühmad. Õppeprogrammid on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest – õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise koostöö kaudu.
NB! Programmide läbiviimine on koolidele TASUTA.  Kui õppeprogramm viiakse läbi koolist kaugemal, siis õpilaste transport on õppeasutuse enda korraldada.

Õppeprogrammide tagasiside

Keskkonnaameti õppematerjalid

Keskkonnaameti trükised

Maakonna õppeasutustele laenutamiseks on õppevahendid:

Viidumäe looduskeskuses paiknev ekspositsioon pakub külalastajatele hea võimaluse tutvumiseks Viidumäe looduskaitseala kaitseväärtuste ja pärandkultuuriga. Samuti saab tutvuda teabematerjalidega.

Keskkonnaameti Viidumäe loodusmaja pakub õppeprogramme nii matkaradadel kui ka 24-kohalisest õppeklassis.

Lugupeetud keskkonnateadlikkuse projekti kirjutajad!  

Palume teil planeeritavad külastused ja õppeprogrammide tellimised enne KIK projekti esitamist kooskõlastada keskkonnahariduse spetsialistiga. Nii saame tagada teile programmide toimumise ja looduskeskuse külastuse aja.

E-post:mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
E-post:
Facebook:
Aadress:
Telefoni number:+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)
Veebileht:https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus

       

Keskuse õppematerjalid

Ava õppematerjalid siit

Õppeprogrammid


Logi sisse