Hea kogemus

Vaata kõiki

В Силламяэ первый год проработала Школа Природы

05.01.2016

При поддержки Центра Инвестиций в окружающую среду  в 2015 году в г. Силламяэ открылась и работала школа Природы, программу первого года обучения которой успешно освоили 16 учеников в возрасте 9-12 лет. В рамках проекта было проведено 49 тематических занятий, построенных с использованием методов активного обучения и практической направленности деятельности. У школы природы Силламяэ, которая работает […]

Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas

05.01.2016

Sel nädalavahetusel kui suur hulk inimesi maailmas pidas Halloween’i, uurisid Tartu loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringi õpilased Alam- Pedja loodust. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel viidi läbi kaks välipraktikumi (30.10-01.11 ja 06-08.11.2015), et näidata 7-12. klassi noortele, mida tähendab uurimuslik õpe ja teadusliku meetodi rakendamine elukeskkonna uurimiseks, miks on see vajalik ja kuidas on seda võimalik rakendada erinevates […]

Looduslaager peredele Kablis

01.10.2015

14.-16. juuli 2015 toimus peredele Kablis looduslaager “Meri metsa ääres, mets mere ääres”. Oli ilus ja vajalik kogemus pereliikmetele olla koos, kus kohtuvad mets ja meri. Projekti eesmärgiks oli viia läbi peredele loodusteadlikkuse suvekool Kablis Pärnumaal. Sihtgrupiks olid lasterikkad ja toimetulekuraskustes pered. Projekti sisuks oli sotsiaalsest vaatenurgast perega koos õppekäikudel looduse õppimine (õppekäigud, viktoriin, ööbimine mere ääres). Abistajateks […]

Hea kogemus: 28 õpilast aitasid korraldada UNESCO Läänemere Projekti konverentsi

18.08.2015

Tartu loodusmaja koos vabatahtlike õpilastega UNESCO Läänemere Projekti koolidest üle Eesti korraldasid Tallinnas, Pirita SPA hotellis 5-8. juunil rahvusvahelise konverentsi “Science of Changes”. Vajalik eeltöö 2015.aasta jaanuaris toimus Jänedal UNESCO Läänemere Projekti õpilaste talvelaager, kus alustati rahvusvahelise konverentsi korraldamisega. Õpilased vanuses 14-18 jagati töögruppidesse selle järgi, missugusid töid konverentsi korraldamiseks vaja oli teha ja mis valdkonnas […]

Keskkonnahariduslik kalastuslaager

01.09.2014

Perioodil 26.06-03.07.2014 toimus Oiu Puhkemajas Võrtsjärve ääres MTÜ Tartu Koidu Keskuse selleaastane suvelaager, mis traditsiooniliselt on kalastus- ja keskkonnateemaline. Laagri põhitoetajaks oli SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sel aastal oli põhiliseks märksõnaks keskkonnaharidus ning igal laagripäeval toimus loeng või praktiline õppus. Kõik materjalid on mittetulunduslikel eesmärkidel vabalt kasutatavad ja leiatavad kodulehelt www.koidukeskus.ee/2014. Kahjuks praktiline tegevus ning mängud […]

Are valla koolide looduslaagrite edulugu – Putukatest algab maailm

09.06.2014

Pärnumaa Are valla koolidel oli õnn juba teist aastat järjest käia looduslaagrites, kus keskenduti putukate ja selgrootute uurimisele. Projekt sai teoks tänu SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus. Hämmastav, kui põnev on putukate ja selgrootute maailm, kui neid põhjalikumalt uurida. Muidugi peavad olema ka asjatundlikud juhendajad. Meie kõige targemad olid Tartu Ülikooli entomoloog Jaan Luig, keskkonnaspetsialist Merike Palginõmm […]

KURTNA KOOLI LASTEAIALASTE VEEMAAILMA AVASTAMINE

02.06.2014

2013./2014. õppeaastal oli Kurtna Kooli lasteaias käsil esimene SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projekt „Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine“. Projekti eesmärgiks oli õppeaasta raames korraldatavate ürituste ja õppekäikude kaudu parandada lasteaialaste keskkonnaalaseid teadmisi, tutvustada piirkonna veekogusid, avardada silmaringi. Kuna eelnevatel õppeaastatel oleme süvendatult tegelenud õuesõppega ning looduslike objektide vaatlusega, siis veemaailma avastamise projekt oli järgmine […]

KUIDAS ME RÄPINAS PRÜGI SORTEERISIME

17.03.2014

Käisime 5. märtsil Räpina Keskkonnamajas õppekäigul. Kaasa sõitsid 1.-3. klassi õpilased, väikeklass ja nende õpetajad. Tahtsime teada saada, kas meie tekitatud prügi on tüütu nuhtlus või nutikalt toimides hoopis kasumlike võimaluste allikas. Kõigepealt tutvustati meile maja. Käisime saalis, õppeköögis, uurisime fotosid, kaarte ja makette. Õppeklassis saime prügi sorteerimist omal käel harjutada. Polegi nii lihtne, kui […]

Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“

18.07.2013

Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“ onkoostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides. Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda. Õuesõppeprogramm aitab kaasa õpilaste uute teadmiste tekkimisele ja kinnistumisele. Rahvapärimusel põhineva õuesõppeprogrammi üldeesmärgiks on õpetada kõiki inimesi elama kooskõlas loodusega. Selline teadmine […]

Loodusvaatluste aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis

18.07.2013

2012/2013 õppeaastal viidi Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis läbi projekt „Loodusvaatluste aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis“. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks oli tõsta osalejate loodusteadlikkust,  motiveerida osalejaid loodust säästvatele tegevustele ning seostada õpitud teadmisi praktiliste tegevuste kaudu. Projekti raames viidi läbi loodusvaatlused kolmel aastaajal, toimusid seente ja lindude uurimise õppepäevad, loodusviktoriin, joonistuskonkurss, laagripäevad Kablis ja Matsalus ning […]