Hea kogemus

Vaata kõiki

В Силламяэ первый год проработала Школа Природы

05.01.2016

При поддержки Центра Инвестиций в окружающую среду  в 2015 году в г. Силламяэ открылась и работала школа Природы, программу первого года обучения которой успешно освоили 16 учеников в возрасте 9-12 лет. В рамках проекта было проведено 49 тематических занятий, построенных с использованием методов активного обучения и практической направленности деятельности. У школы природы Силламяэ, которая работает […]

Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas

05.01.2016

Sel nädalavahetusel kui suur hulk inimesi maailmas pidas Halloween’i, uurisid Tartu loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringi õpilased Alam- Pedja loodust. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel viidi läbi kaks välipraktikumi (30.10-01.11 ja 06-08.11.2015), et näidata 7-12. klassi noortele, mida tähendab uurimuslik õpe ja teadusliku meetodi rakendamine elukeskkonna uurimiseks, miks on see vajalik ja kuidas on seda võimalik rakendada erinevates […]

Looduslaager peredele Kablis

01.10.2015

14.-16. juuli 2015 toimus peredele Kablis looduslaager “Meri metsa ääres, mets mere ääres”. Oli ilus ja vajalik kogemus pereliikmetele olla koos, kus kohtuvad mets ja meri. Projekti eesmärgiks oli viia läbi peredele loodusteadlikkuse suvekool Kablis Pärnumaal. Sihtgrupiks olid lasterikkad ja toimetulekuraskustes pered. Projekti sisuks oli sotsiaalsest vaatenurgast perega koos õppekäikudel looduse õppimine (õppekäigud, viktoriin, ööbimine mere ääres). Abistajateks […]

Hea kogemus: 28 õpilast aitasid korraldada UNESCO Läänemere Projekti konverentsi

18.08.2015

Tartu loodusmaja koos vabatahtlike õpilastega UNESCO Läänemere Projekti koolidest üle Eesti korraldasid Tallinnas, Pirita SPA hotellis 5-8. juunil rahvusvahelise konverentsi “Science of Changes”. Vajalik eeltöö 2015.aasta jaanuaris toimus Jänedal UNESCO Läänemere Projekti õpilaste talvelaager, kus alustati rahvusvahelise konverentsi korraldamisega. Õpilased vanuses 14-18 jagati töögruppidesse selle järgi, missugusid töid konverentsi korraldamiseks vaja oli teha ja mis valdkonnas […]

Keskkonnahariduslik kalastuslaager

01.09.2014

Perioodil 26.06-03.07.2014 toimus Oiu Puhkemajas Võrtsjärve ääres MTÜ Tartu Koidu Keskuse selleaastane suvelaager, mis traditsiooniliselt on kalastus- ja keskkonnateemaline. Laagri põhitoetajaks oli SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sel aastal oli põhiliseks märksõnaks keskkonnaharidus ning igal laagripäeval toimus loeng või praktiline õppus. Kõik materjalid on mittetulunduslikel eesmärkidel vabalt kasutatavad ja leiatavad kodulehelt www.koidukeskus.ee/2014. Kahjuks praktiline tegevus ning mängud […]

Are valla koolide looduslaagrite edulugu – Putukatest algab maailm

09.06.2014

Pärnumaa Are valla koolidel oli õnn juba teist aastat järjest käia looduslaagrites, kus keskenduti putukate ja selgrootute uurimisele. Projekt sai teoks tänu SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus. Hämmastav, kui põnev on putukate ja selgrootute maailm, kui neid põhjalikumalt uurida. Muidugi peavad olema ka asjatundlikud juhendajad. Meie kõige targemad olid Tartu Ülikooli entomoloog Jaan Luig, keskkonnaspetsialist Merike Palginõmm […]

KURTNA KOOLI LASTEAIALASTE VEEMAAILMA AVASTAMINE

02.06.2014

2013./2014. õppeaastal oli Kurtna Kooli lasteaias käsil esimene SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projekt „Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine“. Projekti eesmärgiks oli õppeaasta raames korraldatavate ürituste ja õppekäikude kaudu parandada lasteaialaste keskkonnaalaseid teadmisi, tutvustada piirkonna veekogusid, avardada silmaringi. Kuna eelnevatel õppeaastatel oleme süvendatult tegelenud õuesõppega ning looduslike objektide vaatlusega, siis veemaailma avastamise projekt oli järgmine […]

KUIDAS ME RÄPINAS PRÜGI SORTEERISIME

17.03.2014

Käisime 5. märtsil Räpina Keskkonnamajas õppekäigul. Kaasa sõitsid 1.-3. klassi õpilased, väikeklass ja nende õpetajad. Tahtsime teada saada, kas meie tekitatud prügi on tüütu nuhtlus või nutikalt toimides hoopis kasumlike võimaluste allikas. Kõigepealt tutvustati meile maja. Käisime saalis, õppeköögis, uurisime fotosid, kaarte ja makette. Õppeklassis saime prügi sorteerimist omal käel harjutada. Polegi nii lihtne, kui […]

Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“

18.07.2013

Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“ onkoostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides. Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda. Õuesõppeprogramm aitab kaasa õpilaste uute teadmiste tekkimisele ja kinnistumisele. Rahvapärimusel põhineva õuesõppeprogrammi üldeesmärgiks on õpetada kõiki inimesi elama kooskõlas loodusega. Selline teadmine […]

Loodusvaatluste aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis

18.07.2013

2012/2013 õppeaastal viidi Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis läbi projekt „Loodusvaatluste aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis“. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks oli tõsta osalejate loodusteadlikkust,  motiveerida osalejaid loodust säästvatele tegevustele ning seostada õpitud teadmisi praktiliste tegevuste kaudu. Projekti raames viidi läbi loodusvaatlused kolmel aastaajal, toimusid seente ja lindude uurimise õppepäevad, loodusviktoriin, joonistuskonkurss, laagripäevad Kablis ja Matsalus ning […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Tartu Keskkonnahariduse Keskus

21.06.2013

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse näitus vee varjatud väljatoomisest kolmandatest riikidest. Näiteks lillede (lõike), paprika, liha ja teiste puuviljadega jne. Mille tõttu kaovad seal terved järved. Selle näituse järel ma ikka väga mõtlen, kas osta paprikat, lõikelilli ostan väga harva. Võib ju teisi võimalusi kasutada. See on oluline teema, mida on minu arvates liiga vähe käsitletud. Kogemuse […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Tammiste matkarada

21.06.2013

Viimane positiivne kogemus on sellest sügisest, kui osalesin õuesõppetunnis Tammiste metsarajal ning see oli metsa teemal. Oli väga huvitav ning lapsed nautisid toimuvat ja hiljem oli koolis toimuvates loodusõpetuse tundides väga lihtne, sest lapsed omasid eelnevaid üsna häid teadmisi. See veelgi süvendas uskumust, et loodusõpetust tuleks teha vahetus keskkonnas ning hea kui saab kasutada spetsialistide […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: õppepäevad Pärnumaal

21.06.2013

Suurepärased keskkonnateemalised õppepäevad Merike Palginõmme eestvedamisel. (Samuti LOTE). Lasteaias teeme igal nädalal õuesõppe päevi. Kogemuse jagaja: Ene Aas, Pärnu lasteaed Männipargi  Pärnus keskkonnahariduse konverents 2011 (hea võimalus oli ise läbi viia tegevusi töötoas), Pärnu keskkonnahariduse õppepäevad, teabepäevad, loodushariduskeskustes õppepäevad (Kabli), MTÜ Hared projektid. Kogemuse jagaja: Maiu Põldoja, Pärnu Mai lasteaed 1) RMK õppepäev Tammiste metsarajal […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Viljandi huvikooli loodusring

21.06.2013

Viljandi huvikooli algatusel käisid Tartu keskkonnahariduskeskuse õpetajad andmas tunde nii üldhariduskoolidele kui huvikoolile. Kivimite õppematkale eelnes kivimite päritolu õpetus. Matkale minnes sai kaasta võetud must kilekott, selle sisse tugev kaanega klaaspurk ning purgi sisse tumeda tükisuhkru tükid. Paarkümmend suhkrutükki mahtus lahedalt ära. Purgi sisu lastele (ja ka külalisõpetajatele) ei näidatud. Matkal sai iga laps veidi […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Sagadi Looduskool

08.06.2013

Minu käitumisharjumused on peaaegu kogu elu olnud loodussõbralikud. Loodushariduse on lisanud ja andnud Sagadi looduskool, RMK koolitused, Palmses loodusõhtud. Kogemuse jagaja:Tiiu Sandrak, RMK Oandu LK Sagadi Looduskooli taasavamispäeval oli suur lahtiste uste päev erinevate töötubadega. Tean, et seal tehakse nii palju kordi aasta jooksul (nii hariva kui praktilise poole pealt). Mõni aasta tagasi käisin Avinurme […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Silma Õpikoda

08.06.2013

Õppekäik õpilastega Läänemaale, Silma Õpikotta. Samuti mitmed erinevad õppekäigud metsa, Aegna saarele. Koos juhendajatega tegevused, matkad jne. Öised metsamatkad. RMK, Keskkonnaamet. Ööbimisega õppekäigud on väga tänuväärsed, kuna täidavad suuremaid ja lastele meelepäraseid eesmärke. Kogemuse jagaja:Luule Randvere, Tallinna Ranniku Gümnaasium

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Karula rahvuspark

08.06.2013

Ohustatud kahepaiksete – mudakonn, kõre, vesilikud – elupaikade seire Karula rahvuspargi tiikidel. Tegu oli rahvusvahelise seltskonnaga, oma ala asjatundjatega ning osalt seotud minu lõputöö teemaga. Sain väga palju uusi teadmisi kahepaiksete elupaikade kaitse ja olukorra kohta. See muutis kindlasti minu vaadet väikeste veekogude olustikule, loodushoiule üldiselt ja pani veel rohkem ilusat loodust hoidma. Kogemuse jagaja: […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: keskkonnanädal Kohila Gümnaasiumis

08.06.2013

Esimene keskkonnanädal Kohila Gümnaasiumis, mille organiseeris algusest lõpuni õpilane ja mis oli ette võetud väga suurelt, peaaegu vabariiklik üritus. See õpetas mulle nägema asju läbi õpilaste silmade ja mõtteid, kuidas mina saan nende käitumisharjumusi muuta nende kaaslasi kasutades. Keskkonnanädal jätkub siiani. Organiseerija oli Martti Helde, preagu juba filmirežissöör. Kogemuse jagaja: Edith Maasik, Kohila Gümnaasium

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Soomaa

08.06.2013

Parima kogemuse pakkus Soomaa puhas looduskeskkond, Soomaa keskuse juht, Aimla RMK giid. Tõrvaaugu elamusmatk lastele Kogemuse jagaja:Elle Pihelgas, Oru lasteaed Kelluke Parima kogemuse sain õppepäeval Soomaal Triin Saluste juhtimisel. Kogemuse jagaja: Hilje Nurmsalu, Viljandi Gümnaasium Kuna olen eluaegne maalaps, siis keskkonna hoidmine/säästmine anti kaasa juba kodust. Kuid lastele parimad on olnud Soomaal matkajuhtide Edu Kuilli […]

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Kaltenbrunni matkarada

08.06.2013

Konkursid õpilastele, mis innustavad õpilasi tegutsema keskkonna heaks. 2007. a Põllumajandusministeeriumi projekt “Maal on mõnus” konkurss, kus rajasime õpilastega matkaraja. Õpilased on Roosna-Allikul Kaltenbrunni matkaraja omaks võtnud ja nüüd juba järgmised õpilased hooldavad-korrastavad seda ning tahavad seal õppimas käia. Kogemuse jagaja: Jaanika Alliksoo, Roosna-Alliku Põhikool

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Viljandi Pärimusmuusikaait

08.06.2013

Kursus Viljandi Pärimusmuusikaaidas, mis pani väljuma igapäevasest rutiinist (mis tavaliselt tähendab olla bioloogia õpetaja, alati esikohal tunnis, käskida ja keelata) ja mõtlema loodushariduse edendamiseke kultuurilise (pärimuse) poole pealt omas koolis. (Pärimus = lood, muistendid, inimese igapäevatoimetused ja mõtteviisi muutumised ajas). Kogemuse jagaja: Kristel Kotsar, Tallinna Lasnamäe Üldgümnaasium

Parim keskkonnahariduslik kogemus: HAREDi projekt

08.06.2013

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusel HAREDi projekt “Keskkonnahariduslik koolitus ja õppematerjalid Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade koostöös” Kogemuse jagaja: Anna Kaiva, Lasteaed Tuhkatriinu, Kohtla-Järve

Parim keskkonnahariduslik kogemus: Jääaja keskus

08.06.2013

Ida-Virumaa keskkonnahariduse ümarlaua õppekäik Jääaja Keskusesse, kus sai selgeks, et tänapäeva muuseumi tüüpi asutused ei ole enam nii igavad ja kuivad kui varasemad.   Kogemuse jagaja: Mall Schmidt, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Täiskasvanute Gümnaasium

Kurtna Kooli õpilased kui keskkonnateadlikud tarbijad

07.06.2013

Kust tulevad „beebiporgandid“ ehk kuidas Kurtna Kooli õpilastest saavad keskkonnateadlikud tarbijad Sel õppeaastal on Kurtna Koolis käsil esimene Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projekt. Selle peamisteks eesmärkideks on suurendada õpilaste arusaama üksikisiku ja tema valikute tähtsusest elukeskkonna säilimisel ning kindlasti pole vähem oluline õppeainetevahelise lõimumise suurendamine ja koostööoskuste arendamine nii õpilaste kui ka õpetajate vahel. Projekti […]