Eesti Keskkonnahariduse Ühing otsib eksperte

  1. aasta lõpul valmis Eesti Keskkonnahariduse Ühingu projekti raames keskkonnahariduslike õppeprogrammide kvaliteedi hindamise juhend. Juhend on loodud vastavalt Eesti Keskkonnahariduse ja – teadlikkuse tegevuskavale, mille kohaselt luuakse keskkonnahariduse kvaliteedisüsteem.  Valminud juhend on süsteemi üks osa.

Juhendiga saab tutvuda Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kodulehel http://www.ekhyhing.ee/.

Järgmise sammuna soovime ellu kutsuda ekspertide kogu, kes juhendist lähtudes võtab vaatluse alla meie keskustes pakutavate programmide kvaliteedi.

Seoses sellega otsib Ühing eksperte. Oodatud on eelkõige asjatundlik õpetaja ja ka keskkonnahariduse spetsialist, kes

  •          on kogenud ekspert keskkonnahariduse ja looduse vahendamise metoodika alal,
  •          tunneb üldiselt Eesti keskkonnahariduse keskuste töö spetsiifikat ja
  •          kellel on elementaarsed IT oskused

Eksperdi ülesanne on

  •          tutvuda keskuste poolt saadetud õppeprogrammi dokumendiga,
  •          hinnata juhendi abil selle kvaliteeti ning
  •          anda programmi esitajale kirjalikku tagasisidet.

Töö täitjaga sõlmitakse töövõtuleping, töö kestab alates märtsist kuni maikuu lõpuni 2020. aastal, tööd saab teha paindliku kodutööna oma põhitöö kõrvalt. Enne alustamist toimub ekspertidele lühikoolitus.

Huvitatud inimestel palume end registreerida alltoodud registreerimislehel https://forms.gle/rswWqPQtQVSXA5Ae9  hiljemalt 21. jaanuariks 2020.

 

Eesti Keskkonnahariduse Ühing

 

Teave

Anne Kivinukk
Projektijuht
Programmid44@gmail.com
5523290


Logi sisse