Metsapäev Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas 16. mail 2012

16. mail toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas 12. Metsapäev ehk metsanduslik orienteerumisvõistlus. Tänavuse metsapäeva läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute keskus 2011. aasta Keskkonnateadlikkuse maakondlikust programmist.

Metsapäeva eesmärgiks oli:

  • osalejatel loodust tundma ja märkama õppida;
  • metsamajanduse õpilastel väärtustada valitud eriala, kinnistada erialatundides õpitut looduses erinevatel aktiivõppemeetoditel, rakendada õpitut iseseisvalt erinevates situatsioonides;
  • kinnistada üldhariduskooli ainetundides õpitut looduses erinevatel aktiivõppemeetoditel, rakendada õpitut erinevates situatsioonides;
  • arendada meeskonnatöö oskusi;
  • soodustada ja toetada kontakte ning suhtlust erinevate ametikoolide, erinevate üldhariduskoolide ning ametikoolide ning üldhariduskoolide õpilaste vahel, populariseerida loodusaineid ning nendega seotud erialade õppimist;
  • toetada riigi kutsekoolides, omavalitsuste üldhariduskoolides (avalik sektor) ja mittetulundussektoris ( MTÜ West) olevate inimeste suhtlust, ühistegevusi ja ühendatud eesmärkide saavutamist.

 

Tänavune metsapäeva rada kulges ümber Tihemetsa. Metsas oli maha märgitud 14 punkti, kus võistlejatel tuli lahendada erinevaid looduse ja metsandusega seotud ülesandeid. Esimeses punktis tuli silma järgi otsustada, kui suur on puu ümbermõõt, teises punktis tuli tunda puid ja põõsaid. Punapargi järve ääres tuli aga otsustada, kui suur on teisel pool järve kasvava kahe puu vaheline kaugus. Seda võis teha eemalt silma järgi või sumada üle järve suubuva oja järve teisele kaldale. Keerulisemaks osutus kaheksas punkt, kus tuli leida metsanoorendikus kasvavate puude arv hektari kohta. Lisaks tuli tunda ära alustaimestiku taimi, loomi ja linde, vastata viktoriiniküsimustele, määrata küttepuude virna mahtu, tunda puidu järgi puuliike jpm.

Võistlejad liikusid metsas orienteerumiskaardi abil, kaasa võis võtta ka kompassi. Metsandusõpilased võistlesid ükshaaval, üldhariduskoolide õpilased kahekaupa võistkonnas. Kogu raja pikkus oli ligi 5,8 km. Igas rajapunktis oli kohtunik, kes hindas võistlejate vastuseid. Rada tuli läbida vähemalt 2 tunni ja 30 minutiga, vastasel korral sai võistleja juba miinuspunkte. Kolm kiireimat raja läbijat said aga lisapunkte.

Selleaastasel Metsapäeval osales ligi 100 õpilast meie koolist, Luua Metsanduskoolist ja ümbruskonna üldhariduskoolidest: Tihemetsast, Talilt, Kilingi-Nõmmest, Mõisakülast, Karksi-Nuiast.

Metsandusõpilaste arvestuses olid võitjad:

I koht – Kristo Kokk (ME-11) – 87 punkti
II koht – Janari Bertel (ME-09) – 86 punkti

Puntkitabel: 


Logi sisse