Otsitakse häid keskkonnahariduslikke õppeprogramme!

Vastavalt 2018. aastal vastu võetud Eesti keskkonnahariduse ja – teadlikkuse tegevuskavale on Eestis alustatud keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi loomisega. Süsteemi üles ehitamist juhib koostöös Keskkonnaministeeriumiga Eesti Keskkonnahariduse Ühing. Eesmärk on, et kõikjal Eestis oleks kättesaadav ühtlaselt usaldusväärne ja heal tasemel keskkonnaharidus.

Kvaliteetse keskkonnahariduse üks oluline osa on professionaalselt koostatud keskkonnahariduslikud õppeprogrammid. Koos keskkonnahariduse spetsialistidega on ühing välja töötanud õppeprogrammi kvaliteedikriteeriumid, millega saab tutvuda aadressil https://bit.ly/393VfgW . Kriteeriumidest lähtudes hakkab ühingu poolt kokku kutsutud välishindajate grupp analüüsima programmide kirjeldusi, keskendudes kvaliteedi seisukohast olulistele võtmeelementidele nagu eesmärgid, sisu, metoodika, õppekeskkond jpm. Välishindajad selgitavad välja, kas programmi kirjelduses on piisavalt vajalikku infot programmi kvaliteedi kohta ning kas kavandatu on sobiv tulemusliku ja õppijatele huvi pakkuva  tegevuse läbiviimiseks.

Sellega seoses algab keskkonnahariduslike õppeprogrammide kvaliteedi hindamine.

Ootame õppeprogramme aadressil oppeprogrammid@gmail.com  hiljemalt 20. märtsiks 2020.

Programmile tuleb kaaskirjaga lisada

  • keskuse/programmi saatja nimetus,
  • kontaktisiku nimi ja kontaktid (e-mail, mobiilinumber),
  • mõne kõnealusest programmist osa võtnu kirjalik tagasiside (juhul, kui on tegemist juba kasutusel oleva programmiga).

Saadetav programmi kirjeldus peab olema tutvumiseks ja valiku tegemiseks kättesaadav võimalikele külastajatele – koolidele, lasteaedadele jt.

Kvaliteedikriteeriumidega tutvudes palume programmide pakkujatel silmas pidada, et loetletud kriteeriumid on vaid loend omadustest, mis peaksid heal õppeprogrammil olema. Seega võib vajadusel olemasolevaid programme vastavalt kriteeriumidele täiendada, kuid mitte mingil juhul ei tule neid ümber kirjutada.

Ühing registreerib iga saabunud programmi ja teavitab saatjat sellest kirjalikult.  Hindamise tulemused selguvad hiljemalt 1. juuniks 2020.

Hindamisprotsessis osalemine on keskkonnahariduse pakkujatele vabatahtlik.

 

Ootame aktiivset osavõttu ja elavat arutelu keskkonnahariduse kvaliteedi teemal. Järgmist programmide esitamise tähtaega on oodata juba südasuvel.

 

Eesti Keskkonnahariduse Ühing

Teave

Anne Kivinukk
oppeprogrammid(at)gmail.com
5523290


Logi sisse