Vesi kunstis (Otepää)

14.11.2013

Kertu Tuberg, ehtekunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud.
Töötoas tutvume vee kasutamisega kunstis, praktilise tööna teeme tilgatrükki erinevatele
materjalidele ja tutvume selle meetodi kasutusvõimalustega.

Looduslikud veed (Otepää)

14.11.2013

Jüri Tenson, spetsialist, Pärnu loodus- ja tehnikamaja; Tiina Mõttus, Skeltmer OÜ.
Arutleme, mis on puhas vesi ja selle kriteeriumid, uurime vett, tutvume vee puhastamise looduslike meetoditega, asjakohase kirjanduse, proovivõtu- ja mõõtevahenditega.