Eesti vete seisund (Otepää)

14.11.2013

Irja Truumaa, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist.
Ettekandes esitatakse ülevaade Eesti vete seisundist, seisundi hindamise võimalustest ja Eesti vete olukorrast võrreldes teiste Euroopa riikidega. Tuuakse välja peamised koormusallikad, mis vete seisundit halvendavad ja arutatakse võimaluste üle olukorda paremaks muuta.