Allikates on algus (Tallinn)

20.11.2013

Kristel Vilbaste, keskkonnaajakirjanik, raamatu “Eesti allikad” autor
Eestis on 15 000 allikat, kuid suurem osa neist inimestele teadmata ja tundmata. Ometi saab allikatest parimat joogivett ja ka tervisevett. 2013. aastal andis Varrak Rohelise Eesti sarjas välja raamatu “Eesti allikad”, kus räägitakse sajast meie kuulsamast allikast. Ettekandes räägib ja näitab raamatu autor raamatu pilte konverentsi piirkonna allikatest, annab nõu, kuidas lastega allikaid otsida, uurida, korrastada ja pärimust koguda.

Eesti ilmast ja veest (Tallinn)

20.11.2013

Ain Kallis, PhD, klimatoloog, Keskkonnaagentuur, TTÜ Meresüsteemide instituut
Mitmesugustest sademetest Eestis, veega seotud katastroofidest…

Eesti vete seisund (Tallinn)

20.11.2013

Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Ettekandes esitatakse ülevaade Eesti vete seisundist, seisundi hindamise võimalustest ja Eesti vete olukorrast võrreldes teiste Euroopa riikidega. Tuuakse välja peamised koormusallikad, mis vete seisundit halvendavad ja arutatakse võimaluste üle olukorda paremaks muuta.