Poolveelise eluviisiga imetajad (Tartu)

26.11.2013

Vahur Sepp, metsamees, loodusretke juht
Põline metsamees ja loodusretke juht Vahur räägib näitlike õppevahendeid kasutades magevees elavatest poolveelise eluviisiga imetajatest. Sagedamini puuduvad inimesed kokku kopra tegevusega, temale ja tema tegevusele pööratakse töötoas ka suuremat tähelepanu.

Põhjavesi Eestis (Tartu)

26.11.2013

Andres Marandi, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna teadur Põhjavee õpitoas saab vastused küsimustele kust tuleb põhjavesi ja kuhu see voolab. Eraldi seletatakse põhjusi, miks paljudel inimestel on vale arusaam põhjavee liikumisest. Asja seletatakse lihtsate jooniste ning animatsioonidega ning soovijatel on võimalus endal käed märjaks ja mudaseks teha. Kui põhjavee päritolu on selgeks saanud, siis räägitakse kuidas on võimalik põhjavett maapõuest kätte saada ning kas kõik veed Eestis kõlbavad ka juua. Lõpetuseks proovitakse erineva maitsega vesi ning püütakse selgeks saada millest see tuleb.

Peipsi järv seljakotis (Tartu)

26.11.2013

Eeva Kirsipuu-Vadi ja Katrin Saart Peipsi Koostöö Keskuse õppepäevade juhendajad
Töötoas tutvutakse Peipsi järve ja tema elustikuga. Tegevused toimuvad seitsmes erinevas tegevuspesas, lisaks vaadatakse lühifilmi Peipsi kalapüügist ja eluolust. Osalejad saavad tegevuspesades teada, miks soomus on kala pass, uurida, mis on kala sees, määrata veetaimi, kuulata ja kirjeldada linnulaulu ja panna kokku selgrootute puslesid.
Õppeprogrammis osalemine annab ideid oma tundide rikastamiseks. Eelkõige on programmi sihtrühmaks on 6.-7.klass, kuid see on kohaldatav ka natuke noorematele ja vanematele vanuserühmadele.

Veider vedelik: vesi füüsiku pilgu läbi (Tartu)

26.11.2013

Jaak Kikas, Tartu Ülikooli korrastamata süsteemide füüsika korraline professor,
TÜ Füüsika Instituudi materjaliteaduste osakonna juhataja
Vesi on looduses üks elutähtsamaid aineid, vee osalusel toimuvad ka paljud protsessid eluta looduses. Töötoas tutvustatakse vee füüsikalisi eriomadusi, nende avaldumist looduslikes protsessides ja kasutamist tehnoloogias. Esitlus sisaldab demokatseid ja annab kuulajatel võimaluse nendes osalemiseks.