Prügi: kütus, tooraine või kasutu rämps?

06.04.2015

Raimo Oinus, Eesti Energia taastuvenergeetika spetsialist

Eestis tekib aastas ca 300 000 tonni olmejäätmeid. Neist suur osa, kolmandik, veetakse üle Eesti kokku ja põletatakse Iru Elektrijaamas, muutes jäätmed soojuseks ning elektrienergiaks. Ülejäänud jäätmetest suurem osa jõuab taaskasutusse, kümnendik osa maetakse prügilatesse.

Töötuba otsib koos teiega vastuseid küsimustele: kas jäätmete põletamine on võrreldes klassikalise prügilaga keskkonnasõbralikum? Kas jäätmete sorteerimisel on mõtet kui neist suur osa põletatakse? Kas kogu Eesti prügi Tallinnasse transportimine on mõistlik? Kas jäätmete import kütusena on räpane äri või on prügi kütus nagu iga teine, nt nafta või kivisüsi?

Mida teha selleks, et jäätmeid tekiks vähem ning need leiaksid parima rakenduse? Kuidas õppida oma harjumuspärast käitumist jäätmekäitluse seisukohast targemaks muutma ning kuidas seda õpetada?

Töötoas antakse ülevaade võimalustest jäätmete põletamise ja muu taaskasutuse temaatika kasutamise kohta kooli õppeprogrammides.

Energia toidust

06.04.2015

Tagli Pitsi, PhD, Tervise Arengu Instituudi ekspert

Otsime vastuseid küsimustele: Mis on toiduenergia? Kui palju energiat ikkagi annab energiajook? Valgud peaksid andma umbes 15% energiast – kas toidu- või raketiteadus? Ma söön ju nii vähe, miks ma kaalust alla ei võta?