Energiamajandus täna ja selle arenguvõimalused

06.04.2015

Irje Möldre, Eesti Arengufondi ekspert

Ettekandes leiavad käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja majandusharude lõikes, soojus, elekter, kütused, energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud ressursid, importkütused, Energiamajanduse arengukava 2030 ja arengustsenaariumid (tutvustatakse veebilehte www.energiatalgud.ee).

Konverentsi avamine

06.04.2015

Kaja Lotman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja