Praktiline sissejuhatus päikesepaneeli ehitamise ja töö põhimõtetesse.

06.04.2015

Maarja Õunaste, MTÜ Eco-Nomics projektijuht

Töötoa eesmärk on näidata, et ilma eelneva kogemuseta on pea igaühel võimalik ise teha päikesepaneel ning mõista algtõdesid päikeseenergiast. Paneeli tegemisel kasutatakse võimalikult palju taaskasutatavaid materjale sh tehaste jääke (nagu pakettaknad ja fotoelemendid).

Energiasäästu töötuba.

06.04.2015

Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi kliima ja energiaprogrammi juht

Kuulajateni tuuakse parim praktika energiasäästumeetmete rakendamisel kodus, kontoris ja igapäevaliikumisel. Ühtlasi tutvustatakse energiasäästumeetmete vajalikkust ja energiasäästumeetmete kasulikkust ning seostatakse isiku energiasäästu riikliku energiasäästupoliitikaga. Töötoas osalejad saavad kaasa teha praktilisi harjutusi sobilikeimate energiasäästumeetmete valikul ja esitada küsimusi igaühe energiasäästupotentsiaali rakendamise võimaluste kohta. Tutvustatakse ka kättesaadavaid sihtrühmapõhiseid energiasäästu teabeallikaid.

Kuidas kujundada energiasäästlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi, eksimata seejuures loodusseaduste vastu.

06.04.2015

Erik Puura, PhD, Tartu Ülikooli arendusprorektor

Milleks ja kui palju meist igaüks kulutab energiat? Lihtsad näited: palju on vaja põlevkivi, puitu, voolavat vett, päikest, tuult, et me endist viisi elada saaksime; missuguste loodusseaduste ja põhiteadmiste vastu sageli eksitakse. Kohalikud näited (Lõuna-Eesti: hüdroenergia, Ida-Virumaa; põlevkivi; Tallinn: prügi põletamine). Kas me peame endist viisi elama – missuguse suhtelise mõjuga on võimalikud muudatused (nt säästupirnide kasutamine, kodu ja kooli energiasäästlikkuse tõstmine, õhk- ja maasoojuspumba kasutamine, auto kütusetarve, ühistranspordi kasutamine auto asemel, kodumasinate energiaklass jne).