Energiamajandus täna ja selle arenguvõimalused.

06.04.2015

Jaanus Uiga, Eesti Arengufondi analüütik

Ettekandes leiavad käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja majandusharude lõikes, soojus, elekter, kütused, energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud ressursid, importkütused, Energiamajanduse arengukava 2030 ja arengustsenaariumid (tutvustatakse veebilehte www.energiatalgud.ee).