Energiamajandus täna ja selle arenguvõimalused

06.04.2015

Lembit Vali, Eesti Arengufondi energeetika ja rohemajanduse ekspert

Ettekandes leiavad käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja majandusharude lõikes, soojus, elekter, kütused, energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud ressursid, importkütused, Energiamajanduse arengukava 2030 ja arengustsenaariumid.