Taimede ja loomade energiakasutus.

06.04.2015

Urmas Tartes, vabakutseline loodusfotograaf ja loodusemees

Seminari vormis toimuvas töötoas räägitakse sellest, miks vajavad elusorganismid energiat, kust nad seda saavad, kuidas energiat kasutatakse ja kuhu energia kaob. Energiabilanss organismi ja ökosüsteemi tasandil. Võimalused energiakasutuse optimeerimiseks ja energia kokkuhoiuks.

Metsade süsinikuringe muutuvad kliimas.

06.04.2015

Krista Lõhmus, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituudi rakendusökoloogia professor

Metsadest saame me peamise osa taastuvast energiast.
PÕHIKÜSIMUS: Kuidas kliimamuutused mõjutavad süsiniku salvestumist metsades? Teisiti sõnastades: mis hakkab juhtuma metsa süsinikubilansiga? Metsaökosüsteemis salvestub süsinik taimedes, eelkõige puudes ja mullas. Olulisim bilanssi mõjutav väljundvoog on mullahingamine, süsihappegaasi emissioon mullast. Töötoas antakse loenguna lühiülevaade metsade süsinikuringest muutuvas kliimas, järgnevad küsimused ja arutelu.

Eesti Energiamajandus

06.04.2015

Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Ettekandes tuleb juttu Eesti energiamajandust iseloomustavast statistikast. Eesti energiamajandusest Euroopa Liidus, energiamajanduse arengudokumentidest ja õigusaktidest, elektri-, gaasi-, vedelkütuste ja tahkekütuste turgudest.