Energiateemalised õppematerjalid.

06.04.2015

Aiki Jõgeva, Kääpa Kooli õpetaja
Kadri Paulus, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpetaja

Töötoas tutvustatakse energiateemalisi õppematerjale. Nende hulgas on õpetajate koostatud töölehti ja ülesandeid, videosid, veebilehti, üle-Euroopalises Scientix portaalis leiduvat. Kõike seda saab kasutada tundides, projektõppes, teemanädalate raames või uurimistööde ideestikuna. Töötoas osalejad saavad soovi korral ka enda materjale jagada.

Valguse ja energia saamise ning kasutamise ajaloost Võrumaal (Võrumaa Muuseumi materjalide alusel).

06.04.2015

Artur Ruusmaa, Võrumaa Muuseumi peavarahoidja

Töötoas antakse ülevaade Võrumaa Muuseumi kogudes olevatest materjalidest, tutvustatakse Võrumaa veskeid, tuuakse näiteid alates kiviajast kuni uue Eesti sünnini (arheoloogilised leiud, kodus valmistatud valguse allikad, sõdade ajal tehtud valguse allikad, praeguste kodumasinate eelkäijad), tutvustatakse erinevatele vanuseastmetele mõeldud töölehti ning näidatakse temaatilisi fotosid.

Kuidas kujundada energiasäästlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi, eksimata seejuures loodusseaduste vastu.

06.04.2015

Erik Puura, PhD, Tartu Ülikooli arendusprorektor

Milleks ja kui palju meist igaüks kulutab energiat? Lihtsad näited: palju on vaja põlevkivi, puitu, voolavat vett, päikest, tuult, et me endist viisi elada saaksime; missuguste loodusseaduste ja põhiteadmiste vastu sageli eksitakse. Kohalikud näited (Lõuna-Eesti: hüdroenergia, Ida-Virumaa; põlevkivi; Tallinn: prügi põletamine). Kas me peame endist viisi elama – missuguse suhtelise mõjuga on võimalikud muudatused (nt säästupirnide kasutamine, kodu ja kooli energiasäästlikkuse tõstmine, õhk- ja maasoojuspumba kasutamine, auto kütusetarve, ühistranspordi kasutamine auto asemel, kodumasinate energiaklass jne).