Võõrliigid Eestis

22.11.2015

TÖÖLEHT

Õppematerjal

Õppeklipp “Võõrliigid Eestis” on osutunud mitmeti tõlgendatavaks ning vajab kasutamisel lisaselgitusi, seepärast on õpetajatele õppetegevuse eesmärgil ligipääs võimaldatud ainult parooli abil. Parooli saamiseks palume pöörduda portaali administraatori poole mari.kala@keskkonnaamet.ee. Klipid on suunatud õpilastele alates põhikooli vanemast astmest (7.-9.kl)!