Keskkonnaharidus Eesti haridussüsteemis-võimalused ja väljakutsed

17.06.2013

Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler.
Ettekanne käsitleb üleminekut keskkonnahariduselt säästva arengu haridusele. Kirjeldatakse praegust olukorda ning tutvustatakse valmisolekut säästva arengu hariduseks, tehes seda õppekava, õpetajate valmisoleku ja koolikeskkonna seisukohast. Säästva arengu hariduse uue ülesandena vaadeldakse noortele roheoskuste andmist.

Säästvat arengut toetav haridus praktikas: Eesti kooli näide

17.06.2013

Priit Jõe, Kurtna Kooli direktori kt.
Säästvat arengut toetav haridus on Maa jätkusuutliku arengu põhitingimus. Otsused, mida teeme täna, mõjutavad meid homme ehk tänaste õpilaste õlgadel on Eesti tulevik. Kool koostöös kogukonnaga peab tagama riigi jätkusuutlikku arengu.

Kas säästev areng on jätkusuutlik või kestlik?

17.06.2013

Toomas Kokovkin, UNESCO ERK nõukoja liige, programmi “Inimene ja Biosfäär” (MAB) nõustaja.
Ettekanne keskendub säästva arengu mõistele, kontseptsiooni ajalisele muutumisele ja selle vastuoludele. Vaadeldakse säästva arengu kohalikku ja üleilmset mõõdet, kasutades näitena UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär”. Arutletakse keskkonnahariduse ja säästva arengu seoste üle.

Ühe pildiprojekti lugu

17.06.2013

Remo Savisaar, tunnustatud loodusfotograaf.
Remo räägib ühest oma pildiprojektist. Miks ja milleks ta selle ette võttis. Milline oli tema eeltöö, eesmärgid ning lõppresultaat. Elamused looduses.