Lihtsad tegevused ja tehnilised võimalused keskkonnahariduses

13.06.2013

Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht.
Birgy Lorenz aitab tavaõpetajatel ellu viia unistusi oma õppeaines – on see kunst, muusika, matemaatika, loodusained või keskkonnaõpetus.
Töötoas tutvume erinevate veebilehtedega kui ka võimalusega kaasata õppetöösse õpilaste isiklikke vahendeid – fotoaparaate ja nutikaid seadmeid. Viime läbi ka mõned lihtsad harjutused QR koodi kasutamisel kui ka teiste programmidega. Õpetaja XXI. sajandi õppes on innustaja, visionäär, õpilased aga leiavad ise trikid-nipid kuidas asju realiseerida. Töötuba õpetab olema julge ning mõtlema veidi kastist väljas ning kaasama positiivset, mis leidub tehnikas.

Pilliroog ja roostikud

13.06.2013

Marko Valker, Silma Õpikoda.
Roostike töötoas tutvume meie suurima rohttaime – pilliroo – ning sellega seotud liikidega. Pildiprogramm tutvustab pilliroo aastaringi. Programmis tutvustatakse pilliroo bioloogiat ning sellega seotud erinevaid liike. Tutvume põnevamate roostikes elavate lindudega ning kuulame nende hääli. Töötoa teises osas uurime pilliroo erinevaid osi mikroskoobiga ning vaatame, kes elavad pilliroos olevate pahkade sees.
Silma Õpikoda on looduskool, mis asub vaheldusrikka loodusega Silma looduskaitseala südames – madalate merelahtede, roostike ja rannaniitude keskel, seepärast keskendutakse õppetöös peamiselt Läänemere ja selle rannikualade loodusele.

 

Helid ja lõhnad kalade maailmas

13.06.2013

Arvo Tuvikene, Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse vanemteadur.
Töötoas antakse lühiülevaade kaladest ja nende nõudlustest elukeskkonnale. Tuuakse näiteid ekstreemsetest tingimustest, millega kalad peavad hakkama saama. Põhjalikumalt käsitletakse kalade meeli, eriti haistmist ja kuulmist. Demonstreeritakse, kuidas kalad reageerivad nn „häireainetele”. Osalejad kuulavad, milliseid helisid kalad tekitavad, saavad teada, kuidas nad neid tekitavad ja milleks nad neid kasutavad. Akvaariumides on kaasas mõned Eesti huvitavad/haruldased kalad.

Säästev tarbimine õppetegevusena, mis see veel on?

13.06.2013

Mairi Enok, Lehola Keskkonnahariduskeskus.
Töötoas uuritakse lähemalt Säästva tarbimise teemakasti ja tehakse praktilisi tegevusi just kastist leiduvate õppematerjalidega.
Lehola Keskkonna-hariduskeskus tegutseb juba 6 aastat Tallinnas ning on suunatud just eelkõige lasteaedade õpetajatele. Keskust võib võrrelda kui tavapärase raamatukoguga, kust õpetajad saavad laenutada lisaks raamatutele erinevaid õppematerjale, lauamänge, plakateid ja lisaks ka teemakaste. Lasteaias on teemad jaotatud nädalate lõikes ja ühte teemakasti on kogutud ühe konkreetse teema kohta käivad õppematerjalid, mis on lõimitud erinevatesse ainevaldkondadesse.