Rocca al Mare Kooli Loodusklass

13.06.2013

Silja Pihelgas, Rocca al Mare kooli loodusõpetuse õpetaja.
Neli päeva aastas õpib kogu koolipere elu maal ja metsas – see on Rocca al Mare Kooli Loodusklass.
Silja Pihelgas annab ülevaate Rocca al Mare kooli loodusklassi tegevusest -konkreetsetest näidetest kooliastmete ja paikade kaupa ning sellest, kuhu ollakse välja jõutud ning kuidas kool on seeläbi arenenud.

Muutuv keskkond ja inimasustus

13.06.2013

Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna programmijuht.
Milliste seniste ja jätkuvate trendidega tuleb arvestada, et meie areng oleks jätkusuutlik? Asustuse globaalsed trendid: rahvastiku kasv ja linnastumine. Eesti inimasustuse viimase 100 ja 20 aasta muutused. Kui see kõik jätkub, siis mida see kaasa toob? Uued trendid ja nende mõju asustusele. Kas ja mida annab teha, et areng oleks jätkusuutlik?

Foorumteatri etendus

12.06.2013

Foorumteatri etenduse raames tuuakse publikuni lugu, mis on seotud publikut puudutava probleemiga. Sellele järgneb interaktiivne dialoog, kus peegeldatakse publiku arvamusi antud probleemist ja võimalikke lahendusi. Publik osaleb loos aktiivse kaasamõtleja- ja tegijana.

www.foorumteater.com