Kas säästev areng on jätkusuutlik või kestlik?

17.06.2013

Toomas Kokovkin, UNESCO ERK nõukoja liige, programmi “Inimene ja Biosfäär” (MAB) nõustaja.
Ettekanne keskendub säästva arengu mõistele, kontseptsiooni ajalisele muutumisele ja selle vastuoludele. Vaadeldakse säästva arengu kohalikku ja üleilmset mõõdet, kasutades näitena UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär”. Arutletakse keskkonnahariduse ja säästva arengu seoste üle.

Rocca al Mare Kooli Loodusklass

17.06.2013

Silja Pihelgas, Rocca al Mare kooli Loodusklassi projektijuht.
Neli päeva aastas õpib kogu koolipere elu maal ja metsas – see on Rocca al Mare Kooli Loodusklass.
Ettekanne annab ülevaate Rocca al Mare kooli loodusklassi tegevusest – konkreetsetest näidetest kooliastmete ja paikade kaupa ning sellest, kuhu ollakse välja jõutud ning kuidas kool on seeläbi arenenud.

Nanoosakesed, nanotehnoloogiad ja nano(öko)toksikoloogia

17.06.2013

Kaja Kasemets, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi „In vitro ja ökotoksikoloogia uurisrühma” vanemteadur.
Ettekanne annab lühiülevaate nanoosakestest ja nende uudsetest füüsikalis-keemilistes omadustest, kasutusvaldkondadest ja nanotoksikoloogiliste uuringute seisust maailmas ja Eestis.
Kaja Kasemets töötab vanemteadurina Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis „In vitro ja ökotoksikoloogia uurisrühmas”. Hariduselt Tartu Ülikooli bioloog. 2006. aastal kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis loodusteaduste doktori kraadi. Doktoritöö käsitles pärmi Saccharomyces cerevisiae füsioloogia ja metabolismi adaptatsioonilisi muutusi muutuvates keskkonnatingimustes. Alates 2007. aastast on uurimistöö põhiteemaks olnud metalliliste nanoosakeste toksilisuse mehhanismid uurimine eukarüootsetele rakkudele, kasutades erinevaid in vitro testsüsteeme.

Ühe pildi lugu

17.06.2013

Kristo Keevend, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni jäätmete spetsialist.
Kristo Keevend on tegelenud looduse pildistamisega kümmekond aastat, tõsisemalt alates 2006.a. Erilised lemmikud on pisiolendid – ämblikud, liblikad jne. Ta on Keskkonnaameti poolt hiljuti välja antud trükise “Järvamaa loodus” paljude piltide autor.