Kodumaa kalastik

17.06.2013

Jüri Tenson, OÜ Skeltmer merebioloog.
Merebioloogi Jüri Tensoni juhendatav töötuba pakub näpunäiteid uurimuslikuks tööks õpilastega teemal “Kalad”. Slaidiprogramm keskendub nii Eesti looduslikele kui võõr- kaladele. Rühmatööna võrreldakse kõhr- ja luukalu, uuritakse kala välis-, sise- ja mikro- ehitust ning kalade erinevaid parasiite (kalatäi, linnuroni, kalakaanid).
Töötoas tutvustatakse ka teadusliku uurimistöö vahendeid (vaatlusleht, demonstratsioonimikroskoop, binokulaar).

Kivimaailma õpituba

17.06.2013

Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kooliprogrammide juht.
Kivimite ja setete õpitoas tutvutakse lihtsate praktiliste tegevuste kaudu kivimaailma huvitavate faktide ja protsessidega. Õpitoas osalejad saavad teadmisi kivimite, mineraalide ja setete osast inimeste igapäevaelus ja loomingus. Meetodid võimaldavad teemakohaselt erinevate õppeainete lõimimist põhikoolis nii õuesõppes kui klassitoas õppides.
Helle Kont on geograafia õpetaja kutsega ja on koostanud mitmeid erinevaid programme, abimaterjale ja osalenud kooligeograafia töövihikute koostamisel. Hetkel töötab ta Tartu Keskkonna- hariduse Keskuses kooli õppekava täiendavate aktiivõppeprogrammide väljatöötamise ja juhendamise koordineerimisega ning on loodusturismi tudengite koolitaja Luua Metsandus- koolis ja Eesti Maaülikoolis.

Muld uurimusliku õppe osana

17.06.2013

Elli Altin, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi geograafia õpetaja.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi geograafia õpetaja Elli Altin osaleb GLOBE koolide programmis.
Juhendatavas töötoas jagatakse kogemusi mulla uurimisest erinevas vanuses õpilastega, praktilisi näpunäiteid mullaprofiili uurimiseks ning mullaproovide võtmiseks ja nende hilisemaks uurimiseks. Lisaks saab töötoas teada, kuidas siduda mulla uurimist pinnamoe ja taimkattega, kuidas mõõta mulla pH-d ja NPK-d ning kuidas määrata mulla struktuuri, lõimist, karbonaatide sisaldust jms.
 

Soovitusi ja nõuandeid uurimuslikuks õppeks märgaladel

17.06.2013

Marika Kose, ettevõtja.
Marika Kose on bioloog, töötanud õpetaja ja täiskasvanute koolitajana ning koostanud mitmeid metoodilisi abimaterjale koolidele.
Töötuba keskendub soode ja turbaga seonduva õppematerjali tutvustamisele ja kasutamise praktiseerimisele. Õpitakse valmistama turba- preparaati ja seda mikroskoobi all uurima, lahendatakse töölehti. Osalejad saavad vastused küsimustele, mis puudutavad soode ja märgalade teema käsitlemist koolis ja lasteaias, samuti praktiliste ja välitundide ning õppelaagrite läbiviimise ja juhendamise kohta.