Videopank

Tark kokkuhoid: ressursitõhusus

29.05.2019

Kuidas säästa targalt, kuidas olla tõhus ressursside kasutaja?
Tootmisettevõtete võimalused on väga laiad. Mõeldes läbi, kuidas toorainet efektiivselt kasutada, mida teha tootmisjääkide ning jäätmetega. Kuidas automatiseerida tootmist, kütet ja ventilatsiooni, kuidas kasutada ära jääksoojust, muuta energiakasutus nutikaks.
Kõike seda tehes on võimalik olla ressursitõhusam ehk väiksema materjalikuluga luua suuremat väärtust.

Tark kokkuhoid: ökoinnovatsioon

29.05.2019

Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale ehk tehes ökoinnovatsiooni, on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades.

Tark kokkuhoid: ressursitõhususe meede

29.05.2019

Keskkonnaministeerium on käivitanud „Ettevõtete ressursitõhususe“ meetme kogumahuga 110 miljonit eurot.
Selle käigus saavad ettevõtted nii nõu kui rahalist abi ehk võimaluse teha ettevõttes ressursikasutuse analüüs ning taotleda muudatuste elluviimiseks toetust kuni kaks miljonit eurot.

Tark kokkuhoid: ressursikasutuse analüüs

29.05.2019

Ettevõtete ressursitõhususe” meetme raames koolitab Keskkonnaministeerium ressursikasutuse analüüsi spetsialiste.
Ressursikasutuse analüüsi viib spetsialist läbi koostöös ettevõttega. Analüüs toob välja parandusettepanekud ja soovitused, millest lähtuvalt saab ettevõte taotleda investeeringutoetust.
Analüüse ja taotlusi hindab Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes teeb rahastamisotsuse.

Logi sisse