Teekond tulevikku oli konverents, mis oli pühendatud kiiresti arenevale säästvat arengut toetava hariduse valdkonnale. Sõbralikus ja innustavas atmosfääris toimuval üritusel jagati ideid ja kogemusi ning arutati keskkonnahariduse ja säästvat arengut toetava hariduse olevikku ja tulevikku. Sessioonide ja peaettekannete videosalvestused leiad parempoolsest menüüst.

Konverentsil oli neli sessiooni:

  • Vaade kastist – Sessioon loovusest hariduses ja haridusest loovuse jaoks
  • Mis värvi on armastus? – Väärtused ja eetika säästvat arengut toetavas hariduses
  • Raamat, pliiats ja õpetaja – Säästvad ja jätkusuutlikud koolid
  • Tormata kiirteel või tallata oma rada? – Jätkusuutlikud kogukonnad

Meie peamiseks mureks peaks olema see, mis saab me kogukondadest ja kodakondsetest edaspidi? Mis sihid me seame, et me lastel ja lastelastel oleks muretu põli? Kas me oleme oma elu korraldanud jätkusuutlikult ja säästvalt? Ja kas me ka ise teeme seda, mida me väidame olevat õige teha? Kes näitab eeskuju ning mis määrab normid?

Koolidel kui domineerivatel õppeasutustel on tugev mõju meie tulevikule. Selleks, et pöörata areng uude, jätkusuutlikumasse suunda, tuleb murda välja senisest. Leida uusi võimalusi, kuidas säästvalt toimida nii igapäevaelus kui hariduses. Olla õpetamisel loominguline ja muuta ühtlasi ka õpetus loovust toetavaks on muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Möödapääsmatult on säästvat arengut toetav haridus seotud maailmavaadete ja väärtuste kujundamisega, mistõttu peavad need tegevused olema eetilised.

Konverentsile olid oodatud praktikud, teadlased, õpetajad, ülikooli õppejõud, eksperdid, mõtlejad, kraadiõppurid – kõik, kes leiavad, et säästva arengu kontseptsioon on oluline.