Natalia Eernstman

19.08.2015

Sõltumatu teadlane, koolitaja ja kunstnik

Natalia Eernstman on sõltumatu teadlane, koolitaja ja kunstnik; loominguline inimene, kes suudab teisi kaasa haarata ja on alati huvitatud sellest, mida teised räägivad. Ta on töötanud külades, tehastes, karjäärides, metsades, koolides, postkontoris ja lossis. Oma peagi valmivas doktoritöös uurib ta kunsti rolli säästvat arengut käsitleva avaliku debati äratajana. Praegu teeb ta kaastööd teatritruppidele Cornwallis (Ühendkuningriik), peab loenguid ülikoolides, õpetab täiskasvanute õppekeskustes ja kogukondades, kasutades peamiste õppevahenditena kunsti, performatiivseid ja eksperimentaalseid formaate.

Leon Robinson (Suurbritannia)

18.08.2015

Leon Robinson, õppejõud, Glasgow’ ülikool

Leon on Glasgow’ ülikooli usuteadusliku ja filosoofiahariduse magistriõppe programmijuht, kelle vastutusalasse kuulub keskkooli aineõpetajate koolitamine usuõpetuse ja filosoofia valdkonnas. Ta on õpetanud eri haridusastmetes, alates algkooli kunstitundidest kuni täiskasvanutele mõeldud filosoofia- ja usuõpetuskursusteni. Tema uurimisvaldkondadeks on hindu ikonograafia, muuseumide filosoofia, religioosne kunst ja filosoofia, rahu toetav haridus, säästvat arengut toetav haridus, õuesõpe, kunsti, kujutlusvõimet ja usuõpet toetav haridus, spirituaalne ja kõlbeline haridus, väärtusi toetav haridus, õpetajate koolitamine. Ta on Šoti üleriigilise õppenõukogu ja usulise hariduse erialanõukogu liige, Šoti usuõpetajate liidu ATRES juhatuse liige. Tal on laialdased kogemused praktilise restaureerimise, teatri- ja muude kunstide alal.

Gerben de Vries & André de Hamer (Holland)

18.08.2015

Gerben de Vries, Keskkonnahariduse koordinaator instituudis Marnix Academie, TTC Utrechtis

Gerben de Vries töötab igal võimalikul viisil teemadega, mis on seotud keskkonnahariduse ja (maailma)kodakondsusega. Ta on ülemaailmse keskkonnaharidust edendava organisatsiooni “Duurzame Pabo” (Jätkusuutlik TCC) liige. Gerben on seotud erinevate keskkonnahariduse projektidega nii põhi- kui kõrghariduses, (mitte)valitsuspõhistes organisatsioonides, poliitilistes parteides ja UNESCOs (hõlmates teadusuuringuid, väljaõppeid, loenguid ja nõustamist). Töötamine rahvusvahelises ja multikultuurses kontekstis hõlmates Amsterdami, Marrakechi, Torontot, Samsuni ja Kobet on andnud talle ülemaailmse töökogemuse. Ta on IVN kuratooriumi liige ja töötab vabatahtlikuna Herman van Veen sihtasutuses. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana on ta isaks kolmele lapsele ja vanaisaks neljale lapsele ning see muudab kõike…

André de Hamer, André de Hamer, õpetajakoolitajatele, õpetajatele ja üliõpilastele suunatud, hariduses säästvat arengut toetava Hollandi võrkorganisatsiooni Duurzame PABO kaasasutaja ja programmijuht

André peab loenguid geograafiast ja säästva arengu õpetamisest kõrghariduses. Ta on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) säästvat arengut toetava hariduse kompetentside hollandikeelse tõlke kaasautor ja on avaldanud (autori või kaasautorina) rohkem kui kümme artiklit ja raamatut säästvat arengut toetava hariduse, samuti geograafia kohta. Duurzame PABO programmijuhina soovib ta anda panuse haridusse, mis aitaks algkooliõpilastel valmistuda säästvaks tulevikuks. Duurzame PABO tunnuslause on „We teach the Future“ – „Me õpetame tulevikku“.

John Fien (Austraalia)

18.08.2015

John Fien, Tegevjuht, Queenslandi (B.A., Ph.D.) ja Londoni ülikooli (M.A.) vilistlane

Professor John Fien nimetati 2013. aasta septembris Swinburne’i juhtimisinstituudi (Swinburne Leadership Institute) tegevjuhiks. Varasemates ametites on ta täitnud juhirolli (akadeemilise) prodekaanina, teadusuuringute keskuse direktori ja kooperatiivsete uuringute programmijuhina Griffithi ülikoolis (1996–2004) ning säästva arengu professorina RMITi innovaatilise juhtimise programmis (2005–2013). Hariduselt on ta sotsiaalgeograaf ja pedagoog. See on aidanud kaasa tema teaduskarjäärile, mille keskmes on säästva arengu ideed ja väärtused. Viimase aja teadustöödes on ta keskendunud üldjuhtimisele, tõenditel põhinevale poliitikale ja keeruliste probleemide lahendamiseks suutlikkuse arendamisele.