Kaja Peterson, Rea Raus (Eesti)

18.08.2015

Kaja Peterson, SEI Tallinna säästva arendamise programmijuht, Säästva arengu komisjoni aseesimees

Kaja Peterson on hariduselt bioloog ja keskkonnateadlane. Ta on keskkonnapoliitika, sh keskkonnahariduse poliitika uurija. PhD kraadi teemaks oli keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad tegurid. Ta töötab SEI Tallinnas säästva arendamise meetodite programmijuhina. Kaja Peterson on olnud riigikantselei juures tegutseva Säästva arengu komisjoni esimees ja on hetkel selle komisjoni aseesimees. Kaja Petersoni sulest on ilmunud arvukalt keskkonnapoliitika ja keskkonnahariduse korralduse teemalisi publikatsioone. Kaja Peterson on oodatud lektor ülikoolikursustel ja koolitustel.

Rea Raus, Säästva Arengu Hariduskeskuse juhataja, Tallinna Ülikool 

Rea Raus on hariduselt kasvatusteadlane ja pedagoog. Tema doktoritöö uurimisteema keskendub õpetaja identiteedi konstrueerimisele jätkusuutlikkuse kontekstis. Ta töötab Tallinna Ülikoolis ning juhib Säästva Arengu Hariduskeskust, samuti juhib suuremahulist koolitusprojekti, mille käigus koolitatakse Eesti koolimeeskondi ning mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialiste. Ta on kirjutanud mitmeid teadusartikleid ning koostanud säästvat arengut toetava hariduse alaseid materjale ning tegutseb aktiivselt valdkonna koolitajana, õpetajana, õppejõuna ning uurijana. Rea Raus osaleb samuti mitmete kohalike ning rahvusvaheliste võrgustike ja mittetulundusühingute töös, mis tegelevad säästva arengu ning humanistliku majanduse küsimustega.

Arjen Wals (Holland)

13.07.2015

Arjen Wals, Sotsiaalõppe ja säästva arengu professor / säästva arengu ja toiduohutuskeskuse Centre for Sustainable Development & Food Security direktor / UNESCO volinik

2012. aastal sai Walsist Cornelli ülikooli keskkonnalabori ajutine õppejõud ja Rootsi Göteborgi ülikooli külalisprofessor. Oma teadustöös keskendub ta õpiprotsessidele, mis aitavad kaasa säästvamale maailmale. Wals omandas doktorikraadi 1991. aastal Fulbrighti stipendiumiga Michigani ülikoolis Ann Arboris. Väitekirjas keskendus ta keskkonnapsühholoogia ja -hariduse kokkupuutekohtadele. Ta on (kaas)autori ja (kaas)toimetajana avaldanud rohkem kui 150 artiklit, peatükki ja raamatut järgmistel teemadel: tegevusuurimus ja ühiskonna probleemide lahendamine; terviklik koolikeskkonnas rakendatav lähenemine säästlikkusele, bioloogilise mitmekesisuse haridus, paljusid sidusrühmi hõlmav sotsiaalne õppimine ning säästev areng kõrghariduses. Ta on Ameerika Ühendriikide haridusuuringute assotsiatsiooni AERA ökoloogia- ja keskkonnahariduse spetsiaalse huvigrupi endine president. Wals on samuti rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni NGO Caretakers of the Environment International kaasasutaja ning endine president.

Timo Maran (Eesti)

25.06.2015

Timo Maran, Vanemteadur, Tartu Ülikooli semiootikaosakond

Timo Maran on Tartu Ülikooli semiootika osakonna vanemteadur. Tema uurimisvaldkondadeks zoosemiootika teooria ja ajalugu: ökokritisism, kultuuri ja loduse suhted; bioloogilise mimikri teooria. Tema publikatsioonide hulka kuuluvad Mimikri semiootika (2008), Readintgs in Zoosemiotics (2011, koos Dario Martinelli ja Aleksei Turovskiga), Semiotics in the Wild: Essays in Honour of Kalevi Kull on the Occasion of his 60th Birthday (2012, koos Kati Lindströmi, Riin Magnuse ja Morten Tønnesseniga).