Keskkonnaamet alustab 2011.a kevadiste õppeprogrammidega

Keskkonnaamet pakub alates 12. aprillist kuni 15. juunini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele üle 60 erineva õppekavakohase programmi, mis aitavad koolis õpitut praktiliste kogemuste ja vaatlustega rikastada.

Programmid on koostatud aktiivõppena ning pakuvad osalejatele vaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega. Teemad hõlmavad vee kasutamist ja kaitset, jäätmekäitlust, maavarade kaevandamist, looduskaitset ja elurikkust, kooslusi ja nende kujunemist, pinnavorme ja nende tekkelugu ning aastaaegadega seonduvaid muutusi
looduses.

„Püüame oma programmidesse sisse tuua uurimusliku õppe elemente, millele koolide uues õppekavas pannakse suuremat rõhku. Nii näiteks saab programmis „Sisalikuretk rabas“ teha tutvust rabaga sisaliku silmade läbi, uurida luubiga taimi, mõõta laukavee temperatuuri ja happesust,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris
Kivistik.

Programmid on koolidele ja lasteaedadele tasuta. Juhendajateks on keskkonnahariduse spetsialistid. Programme viiakse läbi Keskkonnaameti looduskeskustes, õppe- ja matkaradadel, koolide juures õuesõppealadel või koolis.

Keskkonnaametil on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel võimalik kompenseerida tänavu 340 kooli või lasteasutuse transpordikulu 127€ ulatuses, osalemaks Keskkonnaameti pakutavatel õppeprogrammidel. Täpsemat infot transpordi kompensatsiooni võimaluste kohta saab maakondade keskkonnahariduse spetsialistidelt, kelle kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvuda kodulehel www.keskkonnaamet.ee– KEVADISED ÕPPEPROGRAMMID
(http://www.keskkonnaamet.ee/public/images/banners/kevadised_programmid_2011.pdf).

Täpsem info programmide sisu kohta (töölehed ja programmide kirjeldused) on kättesaadav Keskkonnahariduse andmebaasis www.keskkonnaharidus.ee.

Lisainfo:
Maris Kivistik,
Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja,  tel. 5183249


Logi sisse