Keskkonnahariduse konverents Jänedal

Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium kutsuvad taas õpetajaid, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste spetsialiste, loodusretkede juhendajaid ja kõiki teisi huvilisi osalema keskkonnahariduse konverentsil „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“ 25.-26. oktoobril Jäneda Mõisas.

25. oktoobri programm keskendub kliimamuutuste teemale. Päeva esimeses pooles toimuvad ettekanded valdkonna tunnustatud asjatundjatelt, teises pooles jagunetakse töötubadesse, kus looduskeskuste esindajad tutvustavad teemakohaseid õppeprogramme ja metoodilisi võtteid. Kõigil konverentsist osavõtjatel on võimalik osaleda kahes erinevas töötoas.

Konverentsi esimese päeva pärastlõunal toimub keskkonnahariduse ühingu asutamiskoosolek. Ühingu liikmeks on oodatud nii loodus- ja keskkonnahariduskeskuste töötajad kui ka õpetajad, kelle jaoks keskkonnaharidus on oluline. Ühingu ülesandeks on kogu valdkonna arengu toetamine, koostöö korraldamine oma liikmete ja partnerite vahel, liikmete kutsealase täiendõppe korraldamine ning osalemine keskkonnaharidust suunavate otsuste tegemise protsessis.

26. oktoobril on kavas ülevaade keskkonnahariduse valdkonnas toimuvast: kokkuvõtted tänavu kevadel Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud uuringutest, nendest tulenevad järeldused ja arenguvajadused. Tutvustatakse keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskava koostamise protsessi ning osalejatel on võimalik läbi arutelude suunata tegevuskava sisu, valikuid ja otsuseid.

Konverentsi lõpetab akadeemik Tarmo Soomere ettekanne, kus ta mõtestab keskkonnahariduse ehk säästvat arengut toetava hariduse rolli ühiskonnas.

Konverentsi on võimalik jälgida ka otseülekandena aadressil https://www.youtube.com/watch?v=MaxUmvtGUTw&sns=em.

Ettekanded on pärast konverentsi järelvaadatavad portaalist www.keskkonnaharidus.ee.

Korraldajad: Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Täpsem päevakava ja registreerimine Keskkonnaameti kodulehel.

 


Logi sisse