Keskkonnahariduse koolitus “Tutvu tegijatega”

Reede, 23. november 2018 kell 10.00-17.40
Iisaku gümnaasiumis (Tartu mnt 62, Iisaku)
Osalustasu 10 eurot

Koolituspäeval tutvume Iisaku gümnaasiumi, põlevkivi kompetentsikeskuse, keskkonnaameti looduskeskuse, Iisaku kihelkonna muuseumi ja Alutaguse matkaklubi tegevustega. Kavas on nii ettekanded kui ka õpitoad.

Registreerumine 22. novembrini siin.

Päevakava

10.00–10.20 Registreerumine ja suupisted

10.20–10.30 Sissejuhatus, õpitubadesse registreerumine

10.30–11.30 Põlevkivi kompetentsikeskuse tegevused (TTÜ Virumaa Kolledži kommunikatsioonispetsialist Anneli Oone)
Põlevkivi Kompetentsikeskus pakub gümnaasiumiõpilastele laboritunde, ettekandes tuuakse näiteid teemast “Vesi, põlevkivitööstus, keskkond”.

11.30–11.45 Iisaku gümnaasiumi loodus- ja keskkonnaalased tegevused (Iisaku Gümnaasiumi õpetaja Aili Reiman)

11.55–12.50 Iisaku looduskeskuse maja ja õppeprogrammid (Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Anne-Ly Feršel)
Iisaku looduskeskuse hoonel on mätaskatus, päikesepaneelid, tuulegeneraator, sorteeritakse jäätmeid ja komposti teevad vihmaussid. Tutvustatakse õppeprogramme ning koostööd kohalike ja maakondlike haridustegijatega.

13.00–13.20 Lõunasöök Iisaku gümnaasiumis

13.25–14.30 Iisaku kihelkonna muuseumi loodustuba ja tegevused (Iisaku kihelkonna muuseumi pedagoog Anne Nurgamaa)
Tutvustatakse muuseumi loodustuba, pärandkultuuri objekte, loodusõhtuid ja aasta looma näitusi, samuti Alutaguse Looduskaitseseltsi tegevusi.

14.35–15.30 Alutaguse matkaklubi tegevused (Alutaguse matkaklubi juht Ingrid Kuligina)
Tutvustatakse programme, kus käsitletakse inimese füsioloogiat loodus- ja töökeskkonnas.

15.30–16.00 Energiapaus

16.00–16.40 Õpitoad I (osaleda saab ühes õpitoas)

Esmaabi matkal
Mängime läbi olukordi, mis võivad matkal või õpperetkel juhtuda. Kasutame mulaaže, et õppida esmaabi andmist. Juhendavad Ingrid Kuligina ja Kelli Kuligina Alutaguse Matkaklubist.

Toiduanalüüs kartulikrõpsu näitel
Näidistund, kuidas lõimida toitumise ja toiduanalüüsi teemat kartulikrõpsu analüüsi kasutades. Juhendab Aili Reiman.

16.40–17.20 Õpitoad II (osaleda saab ühes õpitoas)

Meeleelundid
Meeleelundite teema käsitlemine uurimuslikus õppes, millistest ainetest koosneb kosmeetika ja kuidas mõjuvad need ained organismile, näited õpilaste uurimustöödest. Juhendab Aili Reiman.

Bioplast
Toiduainetest bioplasti valmistamine. Juhendavad Iisaku Gümnaasiumi õpilased.

17.20–17.40 Koolituspäeva kokkuvõte ja tagasiside

Korraldajatel on õigus teha muudatusi päevakavas.

Osalustasu sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

Koolituse korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Eva-Liisa Orula, EKHÜ projektijuht, ekhyhing@gmail.com, tel 5342 2139


Logi sisse