Konkurss Aasta Keskkonnategu 2011

On alanud konkurss Aasta Keskkonnategu 2011. Täpsemalt loe Keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/keskkonnategu.

Keskkonnaministeerium kutsub konkursil osalema eraisikuid, asutusi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud oma tegudega elukeskkonna paremaks muutmisse.

Osaleda saab kolmes kategoorias:

Aasta Keskkonnateo auhinnale saavad kandideerida keskkonnakaitse, -teavituse või -teadlikkuse valdkonnas ulatuslikku mõju avaldanud projektid, üritused, kampaaniad.
Aasta Keskkonnateokese auhinnale saavad kandideerida laste ja noorte keskkonnateadlikkuse suurendamiseks korraldatud projektid.
Aasta Keskkonnategija auhinnale saavadkandideerida ettevõtted neljas alakatergoorias: keskkonnajuhtimise, keskkonnasõbraliku toote või teenuse pakkumise, keskkonnasõbraliku tehnoloogilise protsessi juurutamise ning rahvusvahelise keskkonnaalase koostöö alal.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja detsembri alguses. keskkonnaministeerium premeerib paremaid töid rahaliste ja mitterahaliste preemiatega koos keskkonnamärgi kasutamise õigusega. Auhinnafond on 4474 eurot.

Meenutusi eelmistest aastatest.

Aasta Keskkonnateoke 2010 tunnustus:
– Tallinna Tehnikagümnaasium – vanadest autorehvidest jalgrattahoidjad (rahaline preemia 10 000).
– Rakvere lasteaed Triin – vee-ja keskkonnanädal lasteaias (rahaline preemia 10 000).
– Tallinna lasteaed Kiikhobu – Laps Linnakeskkonnas (rahaline preemia 10 000).
– Tarvastu lasteaed Naeruvõru – muusikaline moeetendus MASU (rahaline preemia 10 000).
– EMI-ECO ja Tallinna Keskkonnaamet – Aegna loodusmaja (tunnustus).

Aasta Keskkonnateoke 2009 tunnustus:
– Torma lasteaed Linnutaja keskkonnahariduse projektide teostamise eest (rahaline preemia 10 000 krooni ja keskkonnamärgi kasutamise õigus)
– AS Ragn-Sells jäätmete sorteerimisjaamadesse õppeekskursioonide korraldamise eest (rahaline preemia 10 000 krooni ja keskkonnamärgi kasutamise õigus)
– Noorteprojekti NETT ehk Nõnda Edastame Taaskasutust Teieni keskkonnasäästliku mõtteviisi levitamise eest noorte hulgas läbi mitmekülgsete tegevuste (kasutatud rõivaste, mööbli, paberi ümbertöötlemise õpitoad jne) – keskkonnaministeeriumi tänukiri

 

Lisainfo:
Kadri Tomingas
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna spetsialist
6260750
kadri.tomingas@envir.ee

 


Logi sisse