Konverents: Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis

Kutsume turismiettevõtjaid ja loodusturismi edendajaid EV 100 juubeliaastal kaasa mõtlema ja osalema konverentsil “Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis”, mis toimub 13. märtsil 2018. a. kell 10.00 – 18.30 Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a, Tartus.

Looduses viibimine on paljude Eestit külastavate välisturistide reisi üks peamine motivatsioon. Ka Eesti siseturist armastab looduses puhata ja hindab meie looduse külastamiseks arendatud matkaradasid, puhkekohti ja telkimisvõimalusi.

  • Milline võiks olla Eesti turismikuvand 50 aasta pärast ning milline osa on selles loodusel ja sellega seonduval turismil?
  • Kas Eestisse reisitakse edaspidigi puhta ja hästi hoitud looduse ning sealt pärit toidu pärast?
  • Kas looduses viibimisega seonduvate turismitoodete ja -teenuste arendamine loob meile pikemas perspektiivis konkurentsivõime
  • Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub see meie turismiettevõtjatele nüüd ja edaspidi?
  • Kas Eesti võimalus tulevikuks oleks eristuda vastutustundliku ja keskkonnahoidliku turismi eestvedajana, kasvatades samal ajal nii turismitulu kui hoides meie loodusväärtusi ja keskkonda?

Konverentsi eesmärk on kutsuda loodusturismi arendamise huvilised erinevatelt tasanditelt neil teemadel ühiselt arutlema. Tänavu täitub ühtlasi 80 aastat Loodushoiu ja turismi instituudi loomisest. 2018. aastal algab eeltöö nii uue Eesti metsanduse arengukava kui Eesti turismi arengukava koostamiseks.

Konverentsil jagavad oma mõtteid ja kogemusi muuhulgas looduse- ja rännumees Hendrik Relve, RMK külastuskorraldusosakonna kavandamise-seire spetsialist Kerli Karoles-Viia, Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi professor Tiiu Kull, loodusfotograaf ja bioloog Mati Kose, Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik Asta Tuusti, Metsähallituse, looduskasutuse planeerimise peaspetsialist Matti Tapaninen ning EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.

Kavas on mitmed töötoad erinevatel loodusturismi arendamisega seonduvatel teemadel.

Konverentsipäeva lõpetab põnev paneeldiskussioon loodusturismi arenguvajadustest ja võimalustest, kus osalevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, RMK, Keskkonnaameti, EASi Turismiarenduskeskuse ning ettevõtjate esindajad.

Esialgse konverentsi kava ja registreerimise info leiate SIIT

Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool koostöös Keskkonnaameti, MTÜ-ga Eesti Maaturism, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, EASi turismiarenduskeskuse ja loodusturismi ettevõtjatega.

Konverents on osalejatele tasuta, seda rahastab Eesti Maaülikooli ASTRA projekt “Väärtusahelapõhine biomajandus” ja Keskkonnaamet.

Olete oodatud!

Korraldustoimkonna nimel

Marika Kose

Eesti Maaülikool, PKI

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

Loodusturismi lektor

Marika.kose@emu.ee,Tel 56561373


Logi sisse