Loodusõppeprogrammid Lõuna-Eesti koolidele

Peipsi Koostöö Keskus korraldab sügisel 2010 ja kevadel 2011 Tartu-, Jõgeva- ja Põlvamaa koolidele 30 loodusõppepäeva.

Meie keskusel on pakkuda erinevad õppeprogrammid:

  • Peipsi järve reisipäevik (ekskursioon Peipsi ääres)
  • selgrootute uurimine
  • vooluveekogud
  • pinnavormid ja taimed soodes (Männikjärve või Meenikunno raba)
  • inimene ja soo
  • erinevat tüüpi märgalad (ekskursioon)

Koostöös seiklusfirmaga „360kraadi“ on võimalus osaleda ka mängulisel GPS õppepäeval. Õppepäev koosneb loengust ja loodusteemalisest GPS mängust looduses.

Vastavalt kooli soovile on võimalik kohandada meie programme ja/või neid omavahel siduda vastavalt teemale ja vanuseastmele, mis toetavad riiklikus õppekavas loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia ainekavade õppe-eesmärke ja õppetegevusi.

Projekti raames toimuv õppepäev sisaldab töölehti, juhendamist ja õppevahendeid. Katame transpordikulu 2000 krooni ja toitlustust 1700 krooni.

Ühele õppepäevale on oodatud kuni 25 osalejat.
Õppepäevi rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Info:
Peipsi Koostöö Keskus, www.ctc.ee
Katrin Saart, katrin@ctc.ee


Logi sisse