Eesti ilmast ja veest (Tartu)

Ain Kallis, Phd, klimatoloog, Keskkonnaagentuur, TTÜ Meresüsteemide instituut
Töötoas tuleb juttu tuultest, temperatuurist, sademetest, pilvedest jms ilmanähtustest, kuidas neid mõõta, vaadelda ja ära tunda.


Logi sisse