Nanoosakesed, nanotehnoloogiad ja nano(öko)toksikoloogia

Kaja Kasemets, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi „In vitro ja ökotoksikoloogia uurisrühma” vanemteadur.
Ettekanne annab lühiülevaate nanoosakestest ja nende uudsetest füüsikalis-keemilistes omadustest, kasutusvaldkondadest ja nanotoksikoloogiliste uuringute seisust maailmas ja Eestis.
Kaja Kasemets töötab vanemteadurina Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis „In vitro ja ökotoksikoloogia uurisrühmas”. Hariduselt Tartu Ülikooli bioloog. 2006. aastal kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis loodusteaduste doktori kraadi. Doktoritöö käsitles pärmi Saccharomyces cerevisiae füsioloogia ja metabolismi adaptatsioonilisi muutusi muutuvates keskkonnatingimustes. Alates 2007. aastast on uurimistöö põhiteemaks olnud metalliliste nanoosakeste toksilisuse mehhanismid uurimine eukarüootsetele rakkudele, kasutades erinevaid in vitro testsüsteeme.


Logi sisse