Kas säästev areng on jätkusuutlik või kestlik?

Toomas Kokovkin, UNESCO ERK nõukoja liige, programmi “Inimene ja Biosfäär” (MAB) nõustaja.
Ettekanne keskendub säästva arengu mõistele, kontseptsiooni ajalisele muutumisele ja selle vastuoludele. Vaadeldakse säästva arengu kohalikku ja üleilmset mõõdet, kasutades näitena UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär”. Arutletakse keskkonnahariduse ja säästva arengu seoste üle.


Logi sisse