Leon Robinson (Suurbritannia)

Leon Robinson, õppejõud, Glasgow’ ülikool

Leon on Glasgow’ ülikooli usuteadusliku ja filosoofiahariduse magistriõppe programmijuht, kelle vastutusalasse kuulub keskkooli aineõpetajate koolitamine usuõpetuse ja filosoofia valdkonnas. Ta on õpetanud eri haridusastmetes, alates algkooli kunstitundidest kuni täiskasvanutele mõeldud filosoofia- ja usuõpetuskursusteni. Tema uurimisvaldkondadeks on hindu ikonograafia, muuseumide filosoofia, religioosne kunst ja filosoofia, rahu toetav haridus, säästvat arengut toetav haridus, õuesõpe, kunsti, kujutlusvõimet ja usuõpet toetav haridus, spirituaalne ja kõlbeline haridus, väärtusi toetav haridus, õpetajate koolitamine. Ta on Šoti üleriigilise õppenõukogu ja usulise hariduse erialanõukogu liige, Šoti usuõpetajate liidu ATRES juhatuse liige. Tal on laialdased kogemused praktilise restaureerimise, teatri- ja muude kunstide alal.


Logi sisse