Säästev tarbimine õppetegevusena, mis see veel on?

Mairi Enok, Lehola Keskkonnahariduskeskus.
Töötoas uuritakse lähemalt Säästva tarbimise teemakasti ja tehakse praktilisi tegevusi just kastist leiduvate õppematerjalidega.
Lehola Keskkonna-hariduskeskus tegutseb juba 6 aastat Tallinnas ning on suunatud just eelkõige lasteaedade õpetajatele. Keskust võib võrrelda kui tavapärase raamatukoguga, kust õpetajad saavad laenutada lisaks raamatutele erinevaid õppematerjale, lauamänge, plakateid ja lisaks ka teemakaste. Lasteaias on teemad jaotatud nädalate lõikes ja ühte teemakasti on kogutud ühe konkreetse teema kohta käivad õppematerjalid, mis on lõimitud erinevatesse ainevaldkondadesse.


Logi sisse