Säästvat arengut toetav haridus praktikas: Eesti kooli näide

Priit Jõe, Kurtna Kooli direktori kt.
Säästvat arengut toetav haridus on Maa jätkusuutliku arengu põhitingimus. Otsused, mida teeme täna, mõjutavad meid homme ehk tänaste õpilaste õlgadel on Eesti tulevik. Kool koostöös kogukonnaga peab tagama riigi jätkusuutlikku arengu.


Logi sisse