Abiks alustavale ja meeldetuletuseks kogenud keskkonnaspetsialistile – 2018. aasta KOV keskkonnaalase koolitusprogrammi materjal

Nimi:Abiks alustavale ja meeldetuletuseks kogenud keskkonnaspetsialistile – 2018. aasta KOV keskkonnaalase koolitusprogrammi materjal
Kirjeldus:

Keskkonnaamet korraldas 2018. aastal SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja partnerite abil koolitusprogrammi, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele. Aprillist novembrini kestnud kuueosalise koolitusprogrammi eesmärgiks oli täiendada kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonnateemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja uuenenud omavalitsuste vahel. Koolituskava kokkupanekul olid abiks kohalike omavalitsuste spetsialistid, kes esitasid ettepanekuid, missuguseid täiendavaid teadmisi või oskusi oleks neile enim vaja. Käesolev abimaterjal on selle koolituse käigus kokku pandud detsembriks 2018.

Abiks alustavale ja meeldetuletuseks kogenud keskkonnaspetsialistile – 2018. aasta KOV keskkonnaalase koolitusprogrammi materjal

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:
Sihtgrupp:Täiskasvanud
Teemad:Jäätmed
Maavarad
Vesi
Veekogud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Failid: