4.-6. klasside loodus- ja keskkonnaalane kogumik

Nimi:4.-6. klasside loodus- ja keskkonnaalane kogumik
Kirjeldus:

Kogumik on kokku pandud põhikooli loodusõpetuse tundides
kasutatud töölehtedest ja muudest õppematerjalidest ning õpilaste töödest, mis on valminud aastatel 2012-2014. Materjal on koostatud teisele kooliastmele, esitatud
klasside ja teemade kaupa.
Kogumik sisaldab töölehti, viktoriini- ja kordamisküsimusi, jooksvaid etteütlusi, praktilisi töid ning lihtsaid mänge, mida saab aktiivselt kasutada tavakooli loodusõpetuse tundides, et mitmekesistada tavalisi koolitunde. Lisatud on õpilaste töid ja fotosid õppekäikudest.
Materjalid on läbi proovitud Tartu Veeriku Kooli õpilaste hulgas ning toetavad riikliku õppekava.
Kogumik valmis KIK projekti “Avastusõppega keskkonnateadlikuks” raames.

Õppematerjali autor:Kaire Sumberg
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Muld
Taimed
Vesi
Failid: