Aasta muld 2020 Erodeeritud muld

Nimi:Aasta muld 2020 Erodeeritud muld
Kirjeldus:

Levik ja seotus teiste muldadega

 Erodeeritud mullad moodustavad u 1,2% kogu Eesti maafondist, suurem on nende osakaal põllumajandusmaal (u 3,1%).  Rohkesti leidub neid Otepää, Haanja ja Karula kõrgustikul, samuti Kagu-Eesti lavamaal (Tartu, Põlva, Vastseliina), vähemal määral Sakala kõrgustiku ümbruses (Viljandi, Abja, Tõrva) ja Pandivere kõrgustikul.

 Maastikus on nad kõrvuti reljeefi madalamatel osadel asuvate deluviaalmuldadega ning erodeerumata leostunud, leetjate, näivleetunud ja leetunud muldadega. Reljeefi madalamatelt osadelt võib leida ka glei- ja madalsoomuldasid.

 Kuna Lääne-Eestis ja saartel on Eesti keskmisest rohkem liiv- ja turvasmuldi ning ilmad tuulisemad, on seal tuuleerosiooni all kannatavate maade osakaal Eesti keskmisest suurem.

 

Aasta_muld_2020_voldik_veeb

Õppematerjali autor:Enn Leedu, Alar Astover
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:
Sihtgrupp:Gümnaasium
7-9 kl III kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Muld
Failid: