Ahja jõe elustik (praktikumijuhend)

Nimi:Ahja jõe elustik (praktikumijuhend)
Kirjeldus:

Õpimapp annab ülevaate Ahja jõe üldilmest ja vooluveele iseloomulikust elustikust. Õpimapp tutvustab jões valitsevaid seaduspärasusi, veeorganismide elutingimusi ja väljakujunenud kohastumisi.

Võtmesõnad: sümbioos, selgroogsed, selgrootud, põhjaelustik e bentos, plankterid, toiduahel, toiduvõrgustik, adaptsioonid, ujulehtedega taimed, veesisesed taimed, substraat.

Praktikum sisaldab õpimappi, töökäiku ja tööjuhiseid.

Käesolev praktikum on koostatud projekti KIKi õppelaagri „Ürgloodus ja inimene“ raames ning on mõeldud abistavaks materjaliks Ahja jõe ürgoru tutvustamisel õpilastele.

Õppeprogramm:
Teemad:Kooslused
Loomad
Taimed
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Õppematerjali autor:Milvi Talts, Liis Tammann
Litsents:lihtlitsents
Keel:Eesti keel
Failid: Ahja jõe elustik_praktikumijuhend
Ahja jõe elustik 2013 (esitlus)
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:05.07.2013


Logi sisse