Ahja jõe elustik (praktikumijuhend)

Nimi:Ahja jõe elustik (praktikumijuhend)
Kirjeldus:

Õpimapp annab ülevaate Ahja jõe üldilmest ja vooluveele iseloomulikust elustikust. Õpimapp tutvustab jões valitsevaid seaduspärasusi, veeorganismide elutingimusi ja väljakujunenud kohastumisi.

Võtmesõnad: sümbioos, selgroogsed, selgrootud, põhjaelustik e bentos, plankterid, toiduahel, toiduvõrgustik, adaptsioonid, ujulehtedega taimed, veesisesed taimed, substraat.

Praktikum sisaldab õpimappi, töökäiku ja tööjuhiseid.

Käesolev praktikum on koostatud projekti KIKi õppelaagri „Ürgloodus ja inimene“ raames ning on mõeldud abistavaks materjaliks Ahja jõe ürgoru tutvustamisel õpilastele.

Õppematerjali autor:Milvi Talts, Liis Tammann
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Loomad
Taimed
Failid: